Bærekraftsnettverket består av 12 kommuner og tre fylkeskommuner, og utgjør ryggraden i det nasjonale og FN-støttede prosjektet Bærekraftsløftet. Formålet er å samle kommunal sektor til felles innsats for bærekraftig samfunnsutvikling, skriver kommunene i ei pressemelding.

Rana kommune og Bodø kommune er så langt de eneste nordnorske kommunene som deltar i nettverket.

- Nettverket skal utvikle arbeidsmåter og få på plass viktige forutsetninger slik at kommuner gjennom samarbeid lokalt kan nå bærekraftmålene raskere. Vi er glad for å kunne bidra til dette viktige arbeidet, sier rådmann i Bodø Rolf Kåre Jensen og rådmann Robert Pettersen i Rana kommune.

Kommunene er viktige aktører i dette arbeidet på grunn av nærheten til befolkningen, lokalt næringsliv og organisasjoner. Målet er en større dugnad mot bærekraftig utvikling lokalt, som vil gi ringvirkninger nasjonalt og globalt.

– Dette innebærer flere lokale tiltak; alt fra politiske vedtak om overordnede mål til mobilisering av innbyggere og næringsliv. For å nå bærekraftsmålene må vi jobbe smart, kunnskapsbasert og løfte sammen, sier rådmennene.