Bodø og Hamarøy med på nytt prosjekt

Bodø og Hamarøy er med på et prosjekt for å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger.