Og særlig de som ikke snakker norsk, enda. Næringslivet vokser i Nord-Norge og det medfører stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor alle sektorer. Etterspørselen er faktisk så stor at ledigheten i landsdelen er på historisk lave 1,2 prosent per juni 2022.

At mennesker utenfor Norge finner frem og vil jobbe her, er helt avgjørende for videre vekst, utvikling og verdiskaping i landsdelen. I et debattinnlegg skriver Elling Meby at han finner det utfordrende at serveringsbransjen har innført engelsk som arbeidsspråk, nærmest over natten og viser til kommunikasjonsproblemer som gjorde et restaurantbesøk anstrengende for han.

Serveringsbransjen ansetter mennesker fra hele verden, og er dermed den mest internasjonale sektoren i Norge. Det stemmer derfor at mange som jobber innenfor serveringsbransjen ikke har norsk som morsmål, og gjerne må bruke engelsk som et mellomspråk til de kan gjøre seg forstått på norsk. Å lære et nytt språk skjer ikke over natten, og den eneste måten man lærer på er å faktisk bruke det nye språket. Læringen går derfor begge veier og gjør serveringsbransjen til en stor og viktig lærings- og integreringsarena.

Næringslivet i Nord-Norge har blitt mer og mer internasjonalt de siste årene, og med det brukes engelsk i større grad enn tidligere. Nord-Norge og Norge er en del av en større verden og Nordland er et internasjonalt fylke som eksporterte varer og tjenester for 38,4 milliarder til over 100 land i 2021. Dette er en fantastisk utvikling som også medfører bruk av engelsk som arbeidsspråk, også innenfor andre sektorer i næringslivet.

Bodø Næringsforum ønsker all internasjonal arbeidsinnvandring velkommen, og det burde vi alle gjøre!