Gå til sidens hovedinnhold

Bodø med satsing på hydrogen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet skal behandle en søknad fra selskapet GreenH om å kjøpe 10 mål industri/kai-areal på Langstranda i møte 20.11. Dette er av de mest strategiske arealene i Bodø og tema hydrogen er meget framtidsrettet. Søknaden anbefales innvilget. Saksutredning er imidlertid mangelfull og gir grunnlag for mange spørsmål. Jeg har fulgt med i engasjementet for produksjon og bruk av hydrogen i Norge i en årrekke. Utvikling av en slik framtidsrettet energibærer går i faser. Beslutning om å anvende hydrogen i ferger over Vestfjorden vil avgjort stimulere flere aktører til å satse.

Norge er i en fase som minner om engasjementet innen vindkraft for noen år siden, hvor en rekke personer etablerte selskaper med sikte på å utvikle konsepter de senere kunne selge til investorer. Det finnes et organisert H2 cluster i Norge, med en rekke institusjoner og bedrifter. Glomfjord Hydrogen er med her, men ikke GreenH så langt. GreenH som ble stiftet i 2019 har to ansatte, ingen driftsinntekter og regnskapet viser minus 759 000 kroner. De opplyser at de har samarbeid med flere solide partnere, herunder Innovasjon Norge, samt en London-basert investorgruppe. De gir i sin søknad betydelige forventninger til hva som skal bli nytten for Bodø ved at de får etablere seg på Langstranda og investere flere hundre millioner i hydrogenproduksjon.

Hvorfor opptrer Bodø kommune så lite profesjonelt ved salg av en slik strategisk næringseiendom til et framtidsrettet formål? På samme måte som Bodø tilrettelegger arealer for salg til boligformål til høystbydende utbyggere, bør tilsvarende gjøres med næringsarealer av denne type. GreenH er bare ett av flere selskaper i dette markedet nå, og de treng konkurranse også om lokalisering og posisjonering. Dette krever imidlertid at Bodø kommune skaffer seg kompetanse på å tilrettelegge for denne type aktivitet og investeringer.

Det andre perspektivet med denne saken er hvordan Bodø kommune håndterer regionalt samarbeide om viktige saker. Hydrogensatsingen i Glomfjord er nevnt i saksframlegget, men det er ikke drøftet noe hvilke implikasjoner en hydrogensatsing i Bodø vil kunne ha for dette. Glomfjord har helt annen industriell kultur og infrastruktur for å kunne satse på en hydrogenindustri enn eksempelvis hva en kan gjøre på en liten tomt på 10 mål på Langstranda.

Før Bodø kommune tar noe beslutning om salg av areal til en konkurrerende aktør på markedet bør det framskaffes langt mer info om hvilke alternativer kommune og region har for å være med på denne spennende utviklingen. SINTEF har eksempelvis laget en utredning som viser alternativer for hydrogen til hurtigbåter i Trøndelag. Å etablere en fyllestasjon for hydrogen til Vestfjordfergene på Langstranda, vil være noe helt annet enn å utvikle et industrielt cluster basert på hydrogen i Glomfjord. Jeg håper derfor formannskapet vil løfte blikket noe mer enn hva som gjøres i saksutredningen om salg av areal til GreenH.

Ja til hydrogen

Kommentarer til denne saken