Gå til sidens hovedinnhold

Bodø må satse for å vokse

Spørsmålet er om store statlige satsinger kun skal forbeholdes folketette områder på Østlandet, eller ikke.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I en kronikk i AN slår Bodøs rådmann Rolf Kåre Jensen tilbake mot kritikken som har vært rettet mot «Ny by-Ny flyplass».

Han avviser påstanden om at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viser til en ny rapport fra Holte consulting. Det var deres opprinnelige rapport som utløste kritikken mot prosjektet, blant annet fra Nettavisens redaktør som kalte prosjektet «stormannsgalskap».

Denne rapporten slo fast at ingen av de mulige alternativene for en ny flyplass i Bodø er samfunnsøkonomisk lønnsom, og mente den beste løsningen kunne være å la dagens flyplass ligge der den ligger.

Som Jensen påpeker i sin kronikk er ikke dette noe reelt alternativ; dagens rullebane er i ferd med å smuldre opp, drives på dispensasjons og vil i løpet av få år måtte erstattes uansett.

Da blir det fornuftig å benytte sjansen til å flytte rullebanen slik at nye arealer frigis til byutvikling. Arealer som kan selges, og brukes til å finansiere flyttingen. Det skjer ikke med en mindre ambisiøs utbygging.

Dette byutviklingsprosjektet er i tillegg et av Europas mest spennende, og har allerede fått stor oppmerksomhet fra både EU og FN, som mulig modell for utviklingen av mer klimavennlige bo- og transportformer i framtiden.

Dette er noe det kan være verdt å satse på selv om prosjektet i strengt økonomiske termer ikke er samfunnsmessig lønnsomt.

Nå kan det altså vise seg at prosjektet faktisk også kan bli lønnsomt. «Kan bli» er her det avgjørende begrepet, for ingen kan i dag vite hva som blir sluttresultatet.

Alt avhenger nemlig av befolkningsutviklingen i Bodø. Dette har vært klart siden de første utregningene. Det nye ved Holte-rapporten var at dens anslag for befolkningsvekst lå mye lavere enn de opprinnelige beregningenes anslag.

Det er dette som presiseres i den tilleggsrapporten som nå foreligger: Bodø trenger «bare» å vokse med 1, 15 prosent hvert år for at prosjektet skal bli lønnsomt.

Spørsmålet blir dermed om dette er realistisk. Rådmannen mener ja, og har historien på sin side. De siste 20 årene har Bodøs befolkning vekst med 1,2 prosent hvert år.

Det er riktig at årets vekst blir klart lavere, men er det et unntak, eller en ny trend?

Det henger faktisk i stor grad sammen med i hvilken grad Bodø evner å gjøre seg selv mer attraktiv. Det igjen vil avhenge av prosjekter som «Ny by-Ny flyplass».

Vi snakker på mange måter om en selvoppfyllende profeti; satses det vil Bodø vokse, satses det ikke vil den ikke vokse.

Så får spørsmålet være om store statlige satsinger skal forbeholdes folketette områder på Østlandet, eller ikke.

Svaret bør være enkelt.

Kommentarer til denne saken