Bodø Lufthavn topper serviceundersøkelse. Nå skal de fornye seg

Bodø Lufthavn testet nylig skarpt i en internasjonal serviceundersøkelse, og skal nå gjøre forandringer på sitt kiosk- og serveringsområde