Til forprosjektet utarbeidet av to Oslo arkitektfirmaer kom det 21 innspill der mange handlet om å beholde småbåtplassene og båtkulturen i indre havn.

Dokumentet fra plankontoret; oppsummering og kommentering av innspill har kommentaren: Tas til orientering.

Hva betyr det?

Skal likevel osloideen fra en arkitekt om å fjerne 60 småbåtplasser i Molorota til fordel for en flytende scene og en ny badstue vinne fram?

Det kom ingen innspill som støttet ideen!

I dokumentasjonen står det; «Den stolte kystkulturen i Bodø og i Nord-Norge er ofte lite synlig i det moderne bybildet». Paradoksalt nok ønsker forslaget å fjerne båtene og erstatte de med «uformelle tremøbler langs Moloveien. Møblene i tre med innslag av farger er tenkt å føre tankene tilbake til de gamle trebåtene. De kan også bære navn til båter».

Et annet argument er at eksisterende båtutslipp er trangt, bratt og i dårlig stand og i behov av opprustning. Er det så bratt? Det er skjermet for vær og vind og velegnet for båter på henger. Og hva skal et nytt større båtutslipp på Rønvikleira koste og hvorfor er ikke utgifter til dette med i budsjettet?

Hovedspørsmålet er: er det mulig at osloarkitektenes ideer kan vinne fram i Bodø uten støtte?

Hvorfor klarer vi oss ikke med en badstue og hvorfor trenger vi en flytende scene akkurat der båtene ligger? Jeg ber de som kan begrunne og forklare fornuften i dette skynde seg med innspill før høringsfristen 07.05.22.