Elling Meby uttrykker nok en gang bekymring for kommuneøkonomien Bodø. Han beskriver nokså klart hva det i verste fall kan føre til. Robeklista og bli satt under administrasjon. Pengemessig overforbruk uten dekning i egne inntekter er et rent hasardspill. Nå er kassen bunnskrapt og det må få konsekvenser. Vi, innbyggerne i Bodø, er ikke tjent med og ønsker ikke å havne der. Tror mange uroer seg for at det skal skje.