Det har stormet rundt Miljøtjenesten i Bodø kommune det siste året. Flere varslere har stått fram og fortalt om dårlig ledelse og uholdbare arbeidsforhold.

Saken ble tatt opp i kommunens kontrollutvalg i august, og der sa kommunaldirektøren med ansvar for tjenesten at man ønsket å hente inn en ekstern gransker.

Dette ble siden gjort om, og granskingen ble i stedet gjennomført av kommuneadvokaten. Etter det ble alle anklager avvist, og kommunaldirektør Arne Myrland utropte avdelingens leder til en av kommunens aller dyktigste.

Det skapte sterke reaksjoner, og nå går en rekke representanter for Miljøtjenestens brukere ut og krever en ekstern gransking.

Den bør nå komme, hvis ikke vil uroen bare fortsette, og det kan verken brukere, ansatte eller Bodø kommune leve med.

De fleste saker har mer enn en side. Det gjelder også varslersaker. Så selv om alle varsler skal tas på alvor, er det ikke gitt at det er varsleren som har rett.

I dette tilfellet foreligger det flere varsler, både fra ansatte og brukere. Det dokumentere at det finnes sterke fronter og stor uro i avdelingen, uavhengig av hvem som har skylda for det.

Ifølge kommunaldirektøren – ligger skylda utelukkende på de ansatte. Lederen har ingen skyld. Hun beskrives tvert om som et eksempel til etterfølgelse.

Da er vi tilbake til at de fleste konflikter har mer enn en side. Bortsett fra denne da, ifølge ledelsen i Bodø kommune.

Hvis målet var å skape ro i avdelingen, burde man kanskje holdt noe tilbake på de mest panegyriske hyllestene av denne lederen.

Hvis målet var å vise at Bodø kommune tar varsling på alvor, burde man kanskje også tonet hyllesten noe ned.

Det er mulig, uten at man dermed måtte gi varslerne rett i sin kritikk av lederen. Nå heller man i stedet bensin på bålet.

Kombinasjonen av at alle varsler avvises og at lederens lederegenskaper hylles, skaper nemlig en begrunnet frykt for at kommunens ledere her slutter rekkene, i stedet for å ta varslingene på alvor.

Det er nemlig ingen tvil om at det er svært stor uro på denne avdelingen.

Hvis absolutt intet av det skyldes lederen, hva sier det om varslerne, om tillitsvalgte som har støttet dem og om brukernes representanter? Hva slags tvilsomme sjeler må ikke det være?

Og hva skal budskap sender ikke det til andre mulige varslere?

I beste fall står måten Bodø kommune har kommunisert rundt denne saken på til stryk.

I verste fall er det gjennomført en skinnprosess, mer opptatt av selvbeskyttelse en behovet til ansatte og brukere.

Den eneste måten å avklare dette på, er en ekstern gransking. Det burde vært vedtatt for lengst, men det er ennå ikke for sent å snu.