Det er store forskjeller i personalgoder. Betaler millionbeløp i julebonus til de ansatte

Mens Stormen konserthus KF nylig har kuttet ned på ansattegodene, kan de ansatte i det kommunalt eide Iris Salten IKS gå juletiden i møte med bonus på konto. Sjefen mener ordningen har vært en suksess.