46 har søkt kommunen om støtte til private anlegg og fysisk aktivitet

Dette bilde er fra  Bodø Bokseklubbs bokseskole høsten 2010. Klubben er innstilt på å få støtte fra kommunen til å arrangerer ny bokseskole.

Dette bilde er fra Bodø Bokseklubbs bokseskole høsten 2010. Klubben er innstilt på å få støtte fra kommunen til å arrangerer ny bokseskole. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Her kan du sjekke om ditt prosjekt får penger.

DEL

Bodø kommune skal dele ut 610.000 kroner i støtte til såkalte private anlegg og fysisk aktivitet i 2016.

Kommunen har mottatt 21 søknader til private anlegg og 25 søknader til fysisk aktivitet.

3.mars skal formannskapet bestemme hvem som skal få.

Her kan du se hva rådmannen innstiller på:

Vurdering av søknader til fysisk aktivitet

a. Bodø bokseklubb – Arctic Boxing 12. nov. 2016 Bodø bokseklubb har søkt om kr 16 500,- til Arctic Boxing 2016 i Bodø. Arctic Boxing er et årlig arrangement med nasjonale og internasjonale deltagere, hvor lagets egne utøvere får delta. Bodø bokseklubb innstilles på kr 10 000,-.

b. Bodø bokseklubb – Bokseskole Bodø bokseklubb har søkt om kr 16 500,- til bokseskole. Bokseskolen er for barn/ungdom i 11-18- årsalderen og gjennomføres to ganger per år. Bodø bokseklubb innstilles på kr 5 000,-.

c. Bodø bokseklubb – NM ungdom/junior 2015 Bodø bokseklubb har søkt om kr 30 000,- til NM ungdom/junior 2015. Mesterskapet ble gjennomført helgen 27. – 29. november 2015 i Bankgata flerbrukshall. Bodø bokseklubb innstilles ikke på støtte, da søknaden gjelder tiltak gjennomført i 2015.

d. Bodø bordtennisklubb NM junior 2016 Bodø bordtennisklubb har søkt om kr 20 000,- til å arrangere NM junior 2016. Arrangementet gjennomføres 19. – 21. februar 2016 i Bodøhallene. Det er påmeldt 115 spillere i alderen 16 – 20 år. Bodø bordtennisklubb innstilles på kr 20 000,-.

e. Bodø danseklubb – Norgesmesterskap i swing og rock’n roll Bodø danseklubb har søkt om kr 200 000,- til Norgesmesterskap i swing og rock’n roll. Mesterskapet arrangeres i Bodø 4. – 6. november 2016. Det skal også arrangeres et eget rusfritt ungdomsarrangement. Bodø danseklubb innstilles på kr 30 000,-.

f. Bodø friidrettsklubb – Sparebanklekene 2016 Bodø friidrettsklubb har søkt om kr 15 000,- til Sparebanklekene 2016. Stevnet er et av de største i Nord-Norge, og det deltar også utøvere fra nabolandene. Stevnet avholdes årlig, og det konkurreres i friidrett for barn, ungdom og voksne utøvere. Sparebanklekene har over flere år mottatt støtte. Prosjektstøtte gis i inntil tre år. Sparebanklekene er et fast, årlig arrangement. Bodø kommune legger årlig til rette for Sparebanklekene over drift, med klargjøring av friidrettsanlegget. Bodø friidrettsklubb innstilles ikke på støtte.

g. Bodø friidrettsklubb – Friidrettsskole Bodø friidrettsklubb har søkt om kr 10 000,- til friidrettsskole for barn mellom 8 og 13 år. Friidrettsskolen fikk kr 10 000,- i støtte i 2014 og kr 5 000,- i 2015. Bodø friidrettsklubb innstilles på kr 5 000,-.

h. Bodø friidrettsklubb – Ungdomstrenerkurs Bodø friidrettsklubb har søkt om kr 15 000,- til ungdomstrenerkurs. Friidrettsklubben tilbyr egne medlemmer å ta trenerkurs for å sikre seg at klubben fortsatt har kompetente trenere i framtiden.Bodø friidrettsklubb innstilles på kr 5 000,-.

i. Bodø håndballklubb – landskamp Bodø håndballklubb har søkt om kr 100 000,- for å arrangere EM-kvalifiseringskamp i håndball i Bodø november 2016. Kostnader gjelder transport og opphold begge lag, transport av gulv, reklame og utstyr som må sendes til Bodø. Bodø håndballklubb står som teknisk arrangør. Bodø kommune har gitt et positivt signal til Norges håndballforbund for å være vertskap for EMkvalifiseringskampen i håndball november 2016. Norges håndballforbund har i etterkant bekreftet at Bodø er tildelt kampen. Bodø håndballklubb innstilles på kr 50 000,-. I tillegg foreslås det ytterligere kr 50 000,- i tilskudd fra formannskapets disposisjonskonto.

j. Bodø klatreklubb – Fugløyafestivalen 2016 Bodø klatreklubb har søkt om kr 15 000,- til Fugløyfestivalen 2016. Fugløyfestivalen arrangeres årlig av Bodø klatreklubb på Sørfugløy, og drives på dugnad av klubbens medlemmer. I år arrangeres festivalen 4. – 7. august. Det er rundt 100 deltakere fra hele Norge og utlandet. Fugløyfestivalen mottok kr 10 000,- i tilskudd i 2015. Bodø klatreklubb innstilles på kr 10 000,-.

k. Bodø og Omegns turistforening – Opptur 2016 Bodø og omegn turistforening har søkt om kr 20 000,- til Opptur 2016. Opptur er en del av Den norske turistforenings nasjonale mobilisering for å få barn og unge med på tur. Målgruppe er elever på åttende trinn i grunnskolen i Bodø kommune. Det vil være gratis å delta på tiltaket. Bodø og Omegns turistforening innstilles på kr 20 000,-.

l. Bodø Roller Derby – Hjemmekamp Bodø Spektrum 27. feb. 2016 Bodø Roller Derby har søkt om kr 10 000,- til gjennomføring av hjemmekamp i Bodøhallen 27. februar 2016. Bodø Roller Derby er Nordlands første og eneste roller derby-lag. Klubben har aldri arrangert hjemmekamp. Det blir gjennomført tre kamper hvor lag fra Bodø, Tromsø og Gøteborg alle skal spille mot hverandre. Bodø Roller Derby innstilles på kr 5 000,-.

m. Bodø Rugby sportsklubb – Rugby League Grand Final 2015 Bodø Rugby sportsklubb har søkt om kr 15 000,- til gjennomføring av Rugby League Grand Final 2015. Sluttspillkamp i rugby league-seriespill. Kampen ble avholdt i Bodø 14. november 2015 og vist på NRK. Bodø Rugby sportsklubb innstilles ikke på støtte, da søknaden gjelder tiltak gjennomført i 2015.

n. Bodø Rugby sportsklubb – Internasjonal Rugby League turnering 2016 Bodø Rugby sportsklubb har søkt om kr 30 000,- til gjennomføring av en internasjonal Rugby League-turnering i Bodø. Det vil bli invitert klubber fra Norge, Sverige, Danmark og England for å spille kamper over to dager på Aspmyra stadion. Bodø Rugby sportsklubb innstilles på kr 20 000,-.

 o. FC Hulløy – Eliteseriekvalikk i Futsal FC Hulløy har søkt om kr 25 000,- for å arrangere nasjonal kvalik til eliteserien i futsal 2016/2017. Hulløycup har vært arrangert de seks siste årene, og klubben har bygd opp arrangørkompetanse til å avholde futsalturneringer. Arrangementet finner sted i Mørkvedhallene 12. og 13. mars 2016. FC Hulløy innstilles ikke på støtte. Gjennomføring av kvalifisering til eliteseriespill bør være Norges fotballforbunds ansvar.

p. Innstrandens idrettslag – barneidrettsskole Innstrandens IL har søkt om kr 30 000,- til barneidrettsskolen. Barneidrettsskolen er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn i nærmiljøet. Aktivitetene er tilpasset årstidene, og foregår både inne og ute. Barneidrettsskolen mottok kr 20 000,- i støtte i 2014, samt kr 5 000,- i 2015. Etablerte barneidrettsskoler, som Innstrandens ILs, kan årlig søke utviklingsstøtte på kr 8 500,- fra Nordland idrettskrets. Innstrandens idrettslag innstilles ikke på støtte.

q. Innstrandens idrettslag IU-gruppa – Sommerturneringa 2016 Innstrandens IL har søkt om kr 20 000,- til sommerturneringa 2016. Målgruppen er idrettsutøvere med utviklingshemming/funksjonsnedsettelse. Det forventes ca. 130 deltakere. Det konkurreres i fotball, svømming, boccia, teppecurling og friidrett. Sommerturneringa arrangeres helga 18. og 19. juni. Innstrandens idrettslag innstilles på kr 20 000,-.

r. Midnattsola AS – leie av utstyr til Midnattsolrittet Midnattsola AS har søkt om lån av arrangementsutstyr til Midnattsolrittet fra Bodø kommune, til en verdi av cirka kr 25 000,-. Rittet er i 2016 inne i sitt åttende år, og har mottatt støtte fra Bodø kommune over flere år. Prosjektstøtte gis i inntil tre år. Lån av arrangementsutstyr blir et forhold mellom teknisk avdeling og arrangør. Midnattsola AS innstilles ikke på støtte.

s. Misvær IL – Alpinkurs for damer Misvær IL har søkt om kr 35 500,- til alpinkurs for damer. Misvær IL har i søknaden budsjettert med tapte billettinntekter på kr 34 000,-. Administrasjonen vurderer at budsjettposten «tapte billettinntekter» ikke er en kostnad for Misvær IL, da kurset ble gjennomført på en tirsdag. Tirsdager er ikke bakken åpen for aktivitet. Tapte billettinntekter vektlegges dermed ikke. Misvær IL innstilles på kr 10 000,-.

t. Misvær IL – Åpen bakke Misvær IL har søkt om kr 77 000,- til åpen bakke 2016. Tiltaket støttes av Norges skiforbund og deres hovedsponsor DNB, og går ut på å gi et visst antall personer en gratis dag i et alpinanlegg. Vestvatn alpinanlegg har satt grensen på 600 personer. DNB organiserer påmeldingen. Misvær IL har i søknaden budsjettert med tapte billettinntekter på kr 129 000,-. Administrasjonen vurderer at budsjettposten «tapte billettinntekter» ikke er en kostnad for Misvær IL, og bør således ikke vektlegges nevneverdig. Misvær IL innstilles på kr 10 000,-.

u. Misvær IL – Alpinbuss for barn/unge Misvær IL har søkt om kr 77 500,- til alpinbuss for barn/unge fra Bodø sentrum til Misvær. Bodø kommune har tidligere tilbydd slik transport til barn/unge i samarbeid med Nordland fylkeskommunen. Begrunnet med reduserte statlige overføringer har fylkeskommunen trukket sin finansiering til tiltaket. Tilbudet ble følgelig avviklet. Kulturkontoret skal vinteren 2016 gi tilbud om busstransport til Vestvatn fire lørdager, dette er kostnadsberegnet til cirka kr 32 000,-, og dekkes over barne- og ungdomsseksjonens driftsbudsjett. Misvær IL innstilles derfor ikke på støtte.

v. Nordland Dachshundklubb – Ettersøkshund Nordland Dachshundsklubb har søkt om kr 15 000,- til trening av ettersøkshunder. Klubben ønsker å tilrettelegge for hundeiere til å trene opp sine hunder for å bli offentlig godkjente ettersøkshunder. Nordland Dachshundklubb innstilles på kr 10 000,-.

w. Nord-Norsk Mottakssenter AS – skidag for beboere Nord-Norsk Mottakssenter AS har søkt om kr 14 150,- til skidag i Vestvatn alpinanlegg, for sine beboere. Tilskudd gis til frivillige idrettslag og friluftsorganisasjoner. Nord-Norsk Mottakssenter AS tilfredsstiller ikke dette kriteriet, og er ikke berettiget støtte i henhold til bystyrets vedtatte retningslinjer. Nord-Norsk Mottakssenter AS innstilles ikke på støtte.

x. RamSalten våtmarksenter – Delfinansiering driftstilskudd 2016 RamSalten våtmarksenter har søkt om kr 350 000,- i delfinansiering av driftstilskudd for 2016, for å opprettholde drift og arbeidsplass. RamSalten er eid av Zahlfjøsen AS. I dag har senteret ansatt en person i 50 % stilling. Formannskapet behandlet 3. september 2014 PS 14/151 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarksenter Kjerringøy, «Ramsalten». Bodø kommune støttet sertifisering av våtmarksenteret, og anbefalte at det ble søkt om sertifisering som våtmarksenter. Samfunnskontoret deltar i styringsgruppen for Ramsalten. Driftstilskudd til våtmarksenteret er utenfor formålet med tilskuddsordningen. Kulturkontoret har vurdert de planlagte aktiviteter/tiltak nevnt i søknaden, herunder et skiltprosjekt for friluftsliv. Det anbefales at Samfunnskontoret vurderer søknaden om driftstilskudd til våtmarksenteret. RamSalten våtmarksenter innstilles på kr 30 000,- til skiltprosjekt for friluftsliv.

y. Somnor – driftstilskudd 2016 Somnor har søkt om kr 38 000,- i driftstilskudd for 2016. Somnor er en innvandrerorganisasjon som blant annet organiserer mange typer fritidsaktiviteter for barn/unge, samt kvinner og menn. Driftstilskuddet går til innkjøp av utstyr, transport, påmeldingsavgifter og kontingenter til idrettsaktiviteter som fotball og svømming. Somnor innstilles på kr 10 000,-. Beskrivelse og vurdering av søknader om støtte til private anlegg:

Vurdering av søknader om støtte til private anlegg

a. B&OI turn – Leie midlertidige turnlokaler B&OI turn har søkt om kr 50 000,- til leie av midlertidige turnlokaler. Klubben har inngått leieavtale av 1000 m2 i et fryseri på Burøya. Cirka 250 – 300 gymnaster er innom hallen i løpet av en uke. Utstyret får stå permanent oppe. B&OI turn er også tilbudt/tildelt timer i kommunale idrettshaller, gymsaler, samt timer i Mørkvedhallene. Turnidretten er nest størst i Bodø, og det er behov for både flere treningstimer og eget spesialanlegg med fastmontert utstyr. B&OI pådrar seg betydelige kostnader ved å leie disse lokalene. B&OI turn innstilles på kr 20 000,-.

b. Bjørnhaugen velforening – Opprusting nærområde, sti, grillhytte Bjørnhaugen velforening har søkt om kr 17 000,- til opprusting av nærområdet, sti og grillhytte. Formålet er å legge til rette for de yngste beboerne i Bjørnhaugen, samt skape et positivt nærmiljø. Bjørnhaugen velforening innstilles på kr 13 000,-.

c. Bodin taekwon-do klubb – Husleiestøtte 2016 Bodin Taekwon-Do klubb (BTDK) har søkt om kr 20 000,- til husleiekostnader. BTDK leier private lokaler i Seabird-bygget på Langstranda. Det er årlige husleiekostnader på kr 96 000,-. BTDK ble invitert inn, men deltok ikke på møtene, når det ble vurdert potensielle brukere av andreetasje av Bankgata flerbrukshall. Klubben har over flere år fått tilskudd til husleiestøtte. Bodin taekwon-do klubb innstilles ikke på støtte.

d. Bodø bokseklubb – Lysanlegg til boksering Bodø bokseklubb har søkt om kr 8 000,- til kjøp av lysanlegg til boksering. Lysanlegget benyttes til klubbens arrangementer. Bodø bokseklubb innstilles på kr 8 000,-.

e. Bodø cykleklubb – Planleggingsmidler sykkel- og rulleskipark Bestemorenga Bodø cykleklubb har søkt om kr 40 000,- til planleggingsmidler for sykkel- og rulleskipark på Bestemorenga. Midlene skal benyttes til kartlegging av ulike flerbruksanlegg, som er tilrettelagt for ski, sykkel, roller-blades etc., i inn- og utland, samt en befaring. Vurderes å passe inn i prosjektering av vedtatt rulleskianlegg på Bestemorenga. Det er ønskelig å kartlegge mulighetene for flerbruk av rulleskianlegget. Bodø cykleklubb innstilles på kr 10 000,-.

f. Bodø golfklubb – Takoverbygg drivingrange/treningsfelt Bodø golfklubb har søkt om kr 25 000,- til takoverbygg for deler av drivingrangen/treningsfeltet. Med et slikt takoverbygg vil sesongen kunne utvides med flere uker, fra dagens i overkant av 7 måneders sesong. Bodø golfklubb innstilles på kr 25 000,-.

g. Bodø gym og turn – Prosjekteringsmidler treningshall Bodø gym og turn har søkt om kr 100 000,- til prosjektering av treningshall på Helse Nords eiendom på Asylbanen i Rønvika. Klubben er i startfasen med prosjektering av turnhall. Bodø kommune utredet sammen med begge turnklubbene lokalisering av turnhall i Bodø, våren 2015. Bodø gym og turn valgte i juni 2015 å utrede eget alternativ. Det er dette alternativet de nå søker midler til. Bystyrets forutsetning for kommunal medvirkning var at «klubbene bør samarbeide om permanent turnhalløsning». Bystyrets forutsetning fra Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 ikke er oppfylt. Bystyret vedtok i økonomiplanen 2016 – 2019 å forskuttere statlige spillemidler til turnhall i Mørkvedlia. Bodø gym og turn innstilles ikke på støtte. Inntil turnhallprosjektet i Mørkvedlia er avklart, prioriteres ikke kommunale midler til andre turnhallprosjekter.

h. Bodø Roller Derby – Permanent oppmerking bane i Mørkvedhallen Bodø Roller Derby har søkt om kr 2 500,- til permanent banemerking i Mørkvedhallen 2. Det er ikke oppmerking for Roller Derby i noen av byens idrettshaller. Klubben legger bane foran hver trening ved hjelp av målebånd og tøylapper. Bodø Roller Derby innstilles på kr 2 000,-.

i. Bodø skiklubb Alpinor – Renovering vanninntak, rør og septiktank, refusjon gebyrer Bodø skiklubb Alpinor har søkt om kr 57 500,- til renovering av vanninntak, rør og septiktank i Skarmoen, samt refusjon av kommunale eiendomsgebyrer. Eksisterende vannledning mellom kum og varmestue er skadet, og tilstanden på septiktanken uviss. Gebyret gjelder søknadsbehandling for å kunne bygge vanninntak i Soløyvatnet. I økonomiplanen 2016 – 2019 ble det vedtatt kr 500 000,- i tilskudd til Bodø skiklubb Alpinors anlegg i Skarmoen. Ovennevnte tiltak bør tas fra disse vedtatte midlene. Bodø skiklubb Alpinor er bedt om å avgi statusrapport, samt redegjøre for prioriterte tiltak, med kostnadsoverslag. Dette som grunnlag for en politisk sak våren 2016. Bodø kommune tråkker alpinbakken ved ledig kapasitet, samt at veien opp fra Soløyvannsveien brøytes i 2016. Dette dekkes over Kulturkontorets driftsbudsjett. Bodø skiklubb Alpinor innstilles ikke på ytterligere støtte.

j. Bodø sportsskytterklubb – Elektroniske skiver til 25m/50m pistolbane Bodø sportsskytterklubb har søkt om kr 250 000,- til anskaffelse av 10 elektroniske skiver til pistolbanen sin på Bestemorenga. Ved større arrangement som f.eks. NM brukes det i dag elektroniske skiver. Bodø sportsskytterklubb innstilles på kr 40 000,-.

k. Bodø Squash AS – Squash- og cageballbaner, treningssenterutstyr Bodø Squash AS har søkt om kr 50 000,- til etablering av fem squashbaner, tre cageballbaner og et komplett utstyrt treningssenter på Rønvikleira. Bodø squashklubb mottok i 2014 kr 35 000,- til flytting av squashbaner fra Stamina City Nord til Hunstadsenteret. Lokalene på Hunstadsenteret ble i 2015 skadd i brannen på senteret. Squashklubben trener nå på Stamina Jensvoll. Bodø Squash AS innstilles ikke på støtte. Bodø Squash AS er organisert som et aksjeselskap, og ikke et idrettslag.

l. Bodø volley – innkjøp av langnett Bodø volley har søkt om kr 5 000,- til innkjøp av langnett. Med langnett vil det bli mulighet for tre minibaner på en vanlig innendørs volleyballbane, og dermed økt aktivitet. Bodø volley innstilles på kr 5 000. m. Bodø windsurfing – Innkjøp av kursutstyr Bodø windsurfing har søkt om kr 20 000,- til innkjøp av kursutstyr til bruk for rekruttering av nye medlemmer. Klubben gjennomførte 5 nybegynnerkurs i 2015, og ønsker nå å kjøpe inn utstyr til kursing for viderekomne. Bodø windsurfing innstilles på kr 10 000,-.

n. Bodø Østre skytterlag – Elektronisk feltskytebane Bodø Østre skytterlag har søkt om kr 87 438,- til etablering av permanent elektronisk feltskytebane. Banen vil etableres i forbindelse med nord-norsk mesterskap i bane- og feltskyting 29. juni – 2. juli 2016. Tiltaket kan være berettiget spillemidler. Bodø Østre skytterlag innstilles på kr 40 000,-.

o. Holand hestesportsklubb – Leie av arena til stevner Holand hestesportsklubb har søkt om kr 51 500,- til leie av arena til stevner i 2016. Det avholdes årlig cirka 15 stevner i Bodø. Klubben har ikke eget anlegg som tilfredsstiller krav til stevner og konkurranser. Holand hestesportsklubb innstilles på kr 10 000,-.

p. Hunstad FK – Parkeringsplass Limyra Hunstad FK har søkt om kr 50 000,- til opprusting av parkeringsplass ved Limyra kunstgressbane. Hunstad FK har tilbydt seg å gjøre resten av arbeidet på dugnad. I tillegg skal det anskaffes nye avfallsdunker, innbytterbenker og utstyrsbod. Kommunens angitte plass for parkering er Hunstad barneskole. Cirka 300 meter fra Limyra. Likevel mye feilparkering i området, spesielt ved terminfestede kamper. Tiltaket vil bedre forholdene i området. Hunstad FK innstilles på kr 50 000,-. Det forutsettes at byggetillatelse gis, og andre formelle forhold avklares.

q. IK Junkeren – oppgradering Junkerenhytta IK Junkeren har søkt om kr 25 000,- til oppgradering av Junkerenhytta. Junkerenhytta er eid av Bodø kommune, og IK Junkeren disponerer denne til sin aktivitet. IK Junkeren ønsker å pusse opp hytta både inn- og utvendig. Beregnet kostnad cirka kr 50 000,-. IK Junkeren innstilles på kr 25 000,-.

r. Misvær IL – Grillhus i barnebakken Misvær IL har søkt om kr 40 000,- til bygging av grill-/båthus. Huset skal plasseres i tilknytning til barnebakken. Det vil bli plassert en stor grill inne i bålhuset, og tilbudet er gratis. Det er 15 sitteplasser og Misvær IL sørger for gratis ved til brukerne. Misvær IL innstilles på kr 20 000,-.

s. Nordstranda IL – Ballbinge Løpsmark skole Nordstranda IL har søkt om kr 50 000,- til ballbinge ved Løpsmark skole. Tiltaket er et samarbeid mellom Nordstranda IL, FAU og Løpsmark skole. Ballbingen tenkes å kunne brukes til flere ulike ballaktiviteter. Tiltaket kan være berettiget spillemidler. Nordstranda IL innstilles på kr 30 000,-.

t. Oldereid grendehus – Utbedring av lysløypa på Oldereid Oldereid grendehus har søkt om kr 17 000,- til utbedring av armaturer i lysløypa på Oldereid. Oldereid grendehus overtok driften av løypa etter at Oldereid idrettslag ble lagt ned for fem år siden. Oldereid grendehus innstilles på kr 17 000,-.

u. Tverlandsmarkas venner – toalett og utbedring gapahuk Heggmoen Tverlandsmarkas venner har søkt om kr 20 000,- til etablering av toalett/utedo, og utbedring av trekk for røyk fra bålplassen i gapahuken i Kulpen på Heggmoen. Kulpen er et mye brukt friluftsområde, men det er ikke tilfredsstillende toalettfasiliteter i området. Tverlandsmarkas venner innstilles på kr 20 000,-.

Artikkeltags