I løpet av 2018 er det funnet skjeggkre og sølvkre i følgende kommunale i bygninger.

Sølvsuper, Mørkved sykehjem, Tverlandet bo- og servicesenter, Østbyen skole, Rensåsen barnehage, Krisesenteret i Salten, Hunstad øst barnehage og Bodøsjøen skole.

Det melder Bodø kommune på sine hjemmesider.

Skjeggkre blir mer og mer vanlig over hele landet.

– Vi har stort fokus på å minimere forholdene for at skjeggkre etablerer seg i våre bygg, samt å innføre konkrete tiltak ved observasjon. Vi vil samtidig informere om at dette er ufarlig for folk og for bygningsmassen, sier Jesper Brodersen ved utbyggings- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune.

Rentokil skadedyrkontroll, som kommunen benytter som tjenesteleverandør, har levert rapporter fra Hunstad øst barnehage og Bodøsjøen skole. Begge steder er det satt opp limfeller.

Teknisk sjef Arne Nese i Rentokil sier at skjeggkre ikke kan regnes som skadedyr i vanlig forstand.

– Skjeggkre gjør ingen bygningsmessig skade, men kan klart virke skjemmende eller ubehagelig hvis antall og aktivitet blir stor, sier Nese.

Han sier bekjempelse av skjeggkre vil ta tid.

– Det er også viktig at det skapes en aksept for at det faktisk er helt naturlig å av og til finne et skjeggkre, sier Nese.

Når det gjelder aktivitet av sølvkre sier Arne Nese at dette er noe man har kjent til i årevis uten at dette insektet har fått stor oppmerksomhet.