Høsten 2019 blir de ferdige med første etappe i bydelen i Bodø

Gravearbeidene startet forrige uke i Fjellveien ved Prix på Vollen.

Gravearbeidene startet forrige uke i Fjellveien ved Prix på Vollen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen har satt i gang prosjekteringsarbeider for uskifting av vann- og avløpsanleggene på Vollsletta.

DEL

Teknisk avdeling skal oppgradere hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Vollveien i Bodø.

Arbeidene i krysset Fjellveien/Ringveien startet forrige uke.

Vannledningen skal få større kapasitet for også å dekke behov og krav til brannvann til institusjonene innenfor det regulerte området, opplyser Bodø kommune.

Kommunen opplyser på sine sider at det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning.

Veien, fortau og gatebelysning skal oppgraderes i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen. Det betyr ytt fortau som er 2,5 meter bredt og ny vei med omlag 7,5 meter bredde.

Detaljprosjekterende har også fått i oppdrag å se på alternativ utforming av gang- og sykkeleveien under jernbanen - fordi undergangen er meget bratt på nordsiden.

Ei mindre oppgradering av lekeplassen ved Vollveien vil også være en del av prosjektet.

Hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Vollveien saneres. Private stikkledninger som er direkte tilkoblet kommunens hovedledninger, vil bli pålagt utskifting og separering.

Hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Vollveien saneres. Private stikkledninger som er direkte tilkoblet kommunens hovedledninger, vil bli pålagt utskifting og separering.

Arbeidene er planlagt utført i etapper. Arbeidene i den første etappen tilrettelegger separering av hele Vollsletta på et senere tidspunkt. Etappe 1 omfatter separering av ledninger i deler av Vollveien og Dyrliveien, samt deler av Trettliveien frem til krysset til Fjellveien.

Alle private stikkledninger som er direkte tilkoblet kommunens hovedledninger som separeres, er pålagt utskifting og separering.

I tillegg skal bygging av fortau langs Vollveien og en mindre oppgradering av lekeplass ved Vollveien være del av prosjektets etappe 1.

Etappe 1 skal - ifølge leder for plan og utbygging Svein Ove Moen - være ferdig høsten 2019.

Artikkeltags