Selskapet får forlenget byggefristen enda en gang

Maxmat Eiendom Rønvikleira AS får nok en gang forlenget fristen for bygging på Rønvikfjæra 11.

DEL

I formannskapet torsdag ble fristen forlenget til 1. november 2021 for bygging for utleie til Salten fiskeindustri AS som produksjonslokale for Nord Norsk Klippfiskkompani AS.

 – Det var og er mangel på næringstomter, og Bodø kommune ønsker å forhindre videresalg av ubebygd tomt, samt unngå at tomter blir liggende ubebygd over lengre tid, mener rådmannen.

Han legger til at avvik fra etablert praksis i denne saken kan bli påberopt som presedens i andre lignende saker.

– Ved eventuelt tilbakekjøp av Rønvikfjæra 11 må det ordnes finansiering av ca. 6 millioner kroner i påvente av salg til høystbydende. Det forventes at salg av Rønvikfjæra 11 til høystbydende vil innbringe en høyere salgssum.

Marin sektor

Rådmannen mener det er viktig å legge til rette for fortsatt utvikling av marin sektor på Rønvikleira. Det anses også som viktig å legge til rette for at lokalt av råstoff kan videreforedles i Bodø.

– Etablering av annen produksjon i de ledige lokalene etter MaxMat AS i Dreyfushammarn 30 samt alternative arbeidsplasser til ledige etter MaxMat AS er positivt. Det er viktig å legge til rette for utviklingsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Hvis det ikke er igangsatt bygging på Rønvikfjæra 11 innen 1. november 2021, vil Bodø kommune vurdere å benytte seg av retten til å kjøpe tomta tilbake til samme pris.

Bodø kommune solgte i 2013 eiendommen Rønvikfjæra 11 til Maxmat Eiendom Rønvikleira AS for like over 6 millioner kroner og med forbud mot salg og pantsettelse uten samtykke fra Bodø kommune. 

I avtalen sto det også at dersom bygging ikke er igangsatt innen 07.03.2015, altså innen fem år fra vedtaksdato, har Bodø kommune rett til å kjøpe tilbake tomta til samme pris.

Forlenget før


Eieren har tidligere i år fått forlengelse av frist for byggestart i Rønvikfjæra 11 til senest 1. november i år, samt utleie til Nord Norsk Klippfiskkompani AS, en annen leietaker enn Maxmat AS, som var forutsetning for overdragelsen. 

Styreleder i Maxmat Eiendom Rønvikleira AS skrev da i søknaden at etablererne av Nord Norsk Klippfiskkompani regner med å ha avklart en eventuell etablering i løpet av februar/mars og at man tidligst vil kunne være i gang med byggingen i løpet av sommeren/høsten i år. 
 

Per Ståle Lundbakk er adm.dir. i Maxmat Eiendom Rønvikleira AS. Sammen med Sigurd Rydland har han lansert planene om klippfiskkompaniet.
 

Artikkeltags