Skal måle luftkvaliteten i Bodø sentrum

Solveig Margrethe Bergseng Lakså, Prosjektleder Smartere transport Bodø, Nordland Fylkeskommune, Telenor Ambassadør Stein C. Tømmer, Adm. dir. i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, Prosjektleder IoT-Bodøregionen Vemund Kristiansen og Prosjektleder Smart Bodø, Bodø kommune, Marianne Bahr Simonsen

Solveig Margrethe Bergseng Lakså, Prosjektleder Smartere transport Bodø, Nordland Fylkeskommune, Telenor Ambassadør Stein C. Tømmer, Adm. dir. i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, Prosjektleder IoT-Bodøregionen Vemund Kristiansen og Prosjektleder Smart Bodø, Bodø kommune, Marianne Bahr Simonsen

Som en del av Smart by-satsingen og prosjektet Smartere transport plasseres det nå ut 11 sensorer som skal måle luftkvaliteten i Bodø.

DEL

Det skriver Bodø kommune i ei pressemelding.

- Hovedhensikten med denne satsingen er å utvikle og levere en løsning for å registrere, behandle og presentere luftkvalitetsmålinger i Bodø. sier Marianne Bahr Simonsen, Bodø kommunes prosjektleder i Smart Bodø.

Det er Nordkontakt og Telenor som i samarbeid har utviklet en ny sensor som skal overvåke og kontrollere luftkvaliteten i Bodø. De plasseres i områder hvor fotgjengere og syklister beveger seg, og måler byluftas innhold av svevestøv.

I smartsatsingen fokuseres det på at man sammen skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger. Når løsningen er ferdig utviklet vil man i perioder med mye svevestøv kunne hjelpe fotgjengere og syklister til å velge den beste ruta til og fra jobb og skole.

-Vi ønsker å bruke informasjonen vi får fra disse, og andre sensorer, til å endre reisevanene til Bodøværingene, forklarer prosjektledere i Smartere Transport Bodø, Siri Vasshaug.

I tillegg vil sensorene kunne bidra med verdifulle data til kommunens arbeid med forebygging av støvutslipp.

Artikkeltags