Kastet i varetekt etter voldtektsanklage. Bodø kommune trakk ham i lønn og ga advarsel.

Bodømann går ut mot fryktkultur og angiveri i en avdeling i Bodø kommune. Anklagene tilbakevises av ledelsen.