Stephan Skjelvan leder av utviklingsseksjonen i Bodø kommune og en som har vært Bodøs kontaktpunkt opp mot de amerikanske investorene i forbindelse med en smart city-satsing.

Les mer: Her er den egentlige historien om milliardspillet i Bodø

– Det var et tidspunkt i en tidlig fase jeg følte at toget sto på stasjonen og at vi burde gå på, sier han i dag, et par måneder etter kommunen trakk seg fra alle forhandlinger – etter massivt press fra både politisk hold og allmennheten.

For et par uker siden sto han på scenen under debattmøtet «Is the smart city sustainable? The case of Bodø» og argumenterte for visjonen om å få parret lokale bedrifter med store internasjonale aktører og dermed sikre at både lokale interesser og økonomien blir ivaretatt.

Har du fått med deg denne? Ulike aktører med ulike agendaer vil gjerne påvirke oss i ulike retninger. Sannheten har flere ansikter

Hard konkurranse

Skjelvan har nettopp ført i pennen et saksframlegg til politikerne, der han ber dem ta et veivalg.

«Samarbeid med omverdenen er en grunnleggende forutsetning for framgang. Dette gjelder også tilgang på kunnskap, kompetanse og kapital. Rådmannen vil således fortsette å bygge nettverk og relasjoner med ressursmiljøer rundt Bodø kommune, og promotere mulighetsområdet som regionen har med sine større samfunnsutviklingsinitiativ» står det i saksframlegget.

Norge er lengst fremme i verden i forhold til fornybar energi, elektrifisering og bruk av «smart telefonen» til tjenesteutøvelse.

- Dette gjør oss attraktive for utenlandske investorer og selskaper med ambisjoner innen «det grønne skiftet. Men det er mange om beinet, og Bodø må konkurrere med andre byer – både i Norge og utlandet, understreker Skjelvan overfor AN.

Må ta risiko

Han tror det er viktig å ikke bli for redde for å ta risiko.

– Det er et uttalt ønske fra politikerne at utenlandske aktører skal investere i samfunnsutviklingen. Samtidig er den kommunale organisasjonskulturen i Norge i dag preget av aversjon mot risiko. Og Bodø kommune var nok ikke god nok forberedt da Harvester Trust, anført av Danny Hayes entret scenen i april, tror Skjelvan.

Han understreker at man selvsagt skal være varsomme når man forvalter fellesskapets midler.

– Men uten risiko, ingen gevinst.

Skjelvan mener også at når muligheter dukker opp, må man være klare til å handle.

– Det må ikke være sånn at alle må være enige om alt. Konflikt og samarbeid er to sider av samme sak. Men vi må gjøre noe med tempoet i kommunal saksbehandling. Bli enige om «å bare gjøre det», i stedet for å skulle sette ned en komité eller et utvalg som skal utrede den minste ting, sier han, men fortsetter:

– Det handler selvsagt ikke om å skulle signere bindende avtaler, det er mange steg på veien dit, men vi må kunne ha mandat til å utrede samarbeidsmuligheter.

Presset

Bodø kommune møtte Borealis Engineering og fikk presentert ulike muligheter for samarbeid, som redegjort for i ANs store dokumentar.

Men samarbeidet strandet.

– Om det var en «missed opportunity»? Tja, svarer Skjelvan på sitt eget spørsmål.

– Selskapene var reelle, men tempoet ble for høyt. Og jeg forstår godt at man følte seg presset til å trekke seg når medietrykket ble som det ble, uten at forsvarerne kom til orde eller fikk plass på scenen, sier han og avslutter:

– En annen side av saken er jo verdien av all oppmerksomheten denne «prikken på kartet» vi bor i har fått – good or bad.