Kommunetopp frikjenner egen leder: - Hun er en av de dyktigste

Kommuneadvokaten har nå levert sin tilbakemelding etter å ha fått i oppdrag å undersøke påstander om mulig trakassering/lovbrudd fra ledelsen i Miljøtjenesten.