– Hvis man føler seg utrygg på avvikssystemet, kan det skapes fryktkultur

– Et avvikssystem skal brukes for å korrigere atferd, men skal ikke være et system for å kneble motstemmer, sier advokat Thomas Benson.