Atea signerte omstridt millionavtale med Bodø kommune. Itet frykter færre arbeidsplasser

Signerte avtale: Leder for Atea i Bodø, Dag Frølich, og assisterende rådmann i Bodø kommune, Anna Welle, var meget fornøyd etter å ha signert avtalen.

Signerte avtale: Leder for Atea i Bodø, Dag Frølich, og assisterende rådmann i Bodø kommune, Anna Welle, var meget fornøyd etter å ha signert avtalen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Tirsdag signerte Atea avtalen om leveranse av IKT-tjenester med Bodø kommune.

Anskaffelsens verdi er estimert til opp mot 288 millioner kroner.

Det etter at det mandag ble kjent at Itet tapte striden mot kommunen.

Bodø kommune og Atea signerte avtalen på en pressekonferanse i Bodø tirsdag formiddag.

Da hadde det gått hele 13 måneder siden Atea vant anskaffelsen, men avtalen ble altså kraftig forsinket på grunn av rettssaken mellom Bodø kommune og Itet.

Itet fikk ikke medhold

Det var 28. april i fjor at Salten tingrett mottok begjæring om midlertidig forføyning fra Itet. I følge kjennelsen fra Salten tingrett ble det nedlagt påstand om at Bodø kommune pålegges å stanse kontraktsinngåelsen med anbudsvinner Atea i anbudskonkurransen om levering av IKT-tjenester inntil det foreligger en dom mellom Itet og Bodø kommune.

Saksøker Itet anførte at Bodø kommunens siste vedtak om kontraktstildeling av 2. desember 2015 skal settes til side grunnet alvorlige feil i saksbehandlingen og vurderinger som har hatt direkte betydning for konkurransen mellom tilbyderne.

2. november la Bodø kommune ned påstand om frifinnelse.

Salten tingrett tok ikke begjæringen fra Itet til følge, og i slutningen slår retten også fast at Itet må ut med 784.699 kroner i saksomkostninger til kommunen.

Fornøyd med avtalen 

- Dommen er klar og tydelig. Vi er glad for at vi nå kan undertegne avtalen med Atea, sier assisterende rådmann i Bodø kommune, Anna Welle, på pressekonferansen tirsdag.

Ansvarlig for anbudet, Bjørn Inge Furunes i Bodø kommune, var også meget fornøyd med at avtalen endelig er signert.

- Dommen viser at vi har hatt korrekt saksbehandling og fulgt lov om offentlig anskaffelse. Vi ser nå fram til å samarbeide med en spennende og god leverandør som skal styrke oss digitalt, sier Furunes.

Skal ansette flere

Atea skal nå levere IKT-tjenester i hele tolv kommuner i Salten og Lofoten. Avtalen gjelder i fire år, med mulighet for to års forlengelse.

- Denne avtalen betyr mye for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på denne interessante og viktige oppgaven. Dette blir vår hittil største kunde, sier leder for Atea i Bodø, Dag Frølich, som også var til stede på pressekonferansen.

Selskapet har i dag 20 ansatte i Bodø. Med den nye avtalen i boks, skal de nå ansette flere.

- Vi skal ansette fire til seks personer til i løpet av våren, sier Frølich.

Han forteller videre at Atea har forholdt seg tålmodig i rettsprosessen mellom Bodø kommune og Itet.

- Vi har forholdt oss tålmodig til de prosessene som har foregått, og fokusert på vår vanlige drift. 2016 har vært et godt år for Atea i Bodø, sier Frølich.

Selskapet har også gjennomgått rutinene sine for framtidige anbudskonkurranser.

Itet overrasket

Tingrettens dom hviler på KOFA-avgjørelsen der Itet heller ikke fikk medhold.

Administrerende direktør i Itet, Hans A. Nilsen, sier at han er overrasket også over tingrettens dom.

Nilsen ønsker ikke å gå nærmere inn på hva avgjørelsen betyr for arbeidsplassene i Itet, som har vært IKT-leverandør for Bodø kommune det siste tiåret.

- Men det er synd at vi er i en situasjon der Dips er for små til å konkurrere om avtaler i hele helse-Norge, og vi blir betraktet som for liten til å kunne levere til kommuner lokalt, sier han.

Mener det blir færre arbeidsplasser

Nilsen er ikke i tvil om at det nå blir færre IKT-arbeidsplasser i Bodø, når de som lokal leverandør ikke når opp.

- Itet har også stevnet Bodø kommune i samme sak med krav om at avtalen med Atea kjennes ugyldig. Etter å ha tapt spørsmålet om midlertidig forføyning kan Itet i det som er hovedsøksmålet oppnå en erstatning for den positive kontraktsinteressen. Vi har ikke tatt beslutning om å trekke denne stevningen, kommenterer Nilsen.

Artikkeltags