Kulturskolens undervisningstimer

Bodø Kommune foreslår å redusere 1:1 undervisningen i kulturskolen betraktelig. Dette er fordi kommunen vil spare penger. Om 1:1 undervisningene fjernes, fjernes ett av kulturskolens viktigste tilbud for barn og unge til å utvikle sine kulturelle sider. Når 5,55 millioner kroner i 2023 fjernes fra kulturbudsjettet, vil det bli færre kulturelle samlinger og festivaler i Bodø og omegn. Dersom 1:1 undervisningen fjernes, og vi heller må øve sammen i grupper, minsker det muligheten for hver enkelt person til å utvikle seg innen sitt ønskede instrument og/eller sang. Med et allerede begrenset tilbud om undervisning i instrument, kommer Bodø som storby og kulturhovedstad i 2024, til å tape engasjerte og kulturelt interesserte unge.

Bodø som kulturhovedstad 2024

Bodø har blitt utnevnt som kulturhovedstad i 2024.

–Da vi fikk høre den sjokkerende beskjeden om planene om å kutte budsjettet for kultur, ble vi helt satt ut. Vi trodde nesten vi hadde hørt feil. For hvorfor i alle dager kutter Bodø som kulturhovedstad 2024 budsjettet til kulturelt engasjerte?!

Barn og unge spiller en viktig rolle innenfor kultur i Bodø, siden de kan både inspirere og formidle musikk og drama til andre. Dersom vi kutter det kulturelle budsjettet, begrenser vi i tillegg ungdommens deltagelse i prosjektet "Bodø 2024". Det er også foreslått at Stormen konserthus vil få økt sitt årlige tilskudd med 10 millioner kroner i 2023. Dette er ingen unnskyldning for at barn og unge skal få begrenset sitt tilbud om kulturell kompetanse. Hva hjelper det Stormen om de får 10 millioner kroner, hvis de ikke har noen kulturelle innslag å vise fram?

Vi er framtiden

For oss ungdommer som ønsker å utvikle oss innenfor kultur, er det en stor hindring dersom fritidstilbudene innenfor kultur reduseres. Det er allerede trangt om plassene for 1:1 undervisning i kulturskolen, som mange er helt avhengige av for å kunne utvikle seg. Kulturskolen er full av tradisjoner, konserter og seminar som vi gleder oss til året rundt. Nå som kommunen truer med å kutte kulturskolens årlige tilskudd betraktelig, er vi bekymret for hvordan det vil gå med disse tradisjonene. Vi ungdommer er fremtiden innen kultur. Nå er det opp til politikerne å bevare den flotte kulturen vi dyrker her i Bodø.