Det er interessant og etter min mening oppløftende at rektorer og ansatte i helse/alderssektoren tilkjennegir bekymring over kommunens nedprioritering av disse viktige sektorene. Alvoret underbygges av Agnete Tjærandsens formaning til bystyret og utbryteren av Ap, Angelsen, som hadde mot nok til å velge å være loyal til skolevesenet i stedet for mot partiet. Det er oppløftende at noen har holdninger og tør stå opp for dem.

For utenforstående ser det ut som om kommunen har to sorter penger. Det ene prosjektet etter det andre dukker opp og sklir gjennom bystyret uten problemer. Noen ganger løses det økonomiske ved å sluse aksjeutbytter direkte inn i prosjektene, penger som ellers kunne styrket den totale økonomien. Stormen mangler 10 mill. Det skal bli interessant å se hvordan det løses.

Ifølge tilgjengelig statistikk bruker Bodø kommune mindre penger og færre årsverk til helse og omsorg enn sammenlignende kommuner og landsgjennomsnittet. Er det da forsvarlig å redusere pengebruken?

På den andre siden av skalaen bruker kommunen nesten dobbelt så mye pr. innbygger til kulturformål enn sammenlignbare kommuner, omkring 1.000 kr. mer pr. innbygger. Multipliser det med 52.000 innbyggere, så blir det en bra sum. Satsingen på kultur/kulturhovedstad koster flesk. Hva det betyr for skole og helsesektoren som får føle konsekvensene er sterkt underkommunisert.

Kommunen har en langsiktig gjeld som er 20-30 % høyere enn sammenlignbare kommuner og er i bunnsjiktet når det gjelder fri egenkapital. Med stigende renter er det lett å skjønne hva det vil bety for framtidige budsjetter.

I den situasjon kommunen befinner seg er det nok nødvendig å spare, men kuttene kan ikke ensidig tas i sektorer som rammer barn og eldre. Dessverre kan ikke kultursektoren skånes. Kanskje burde politikerne oppnevne et eksternt kompetent utvalg til å granske kommunens disposisjoner inklusiv kostnadene til en topptung administrasjon.

Jeg tviler på at politikerne, uansett farge, er i stand til å ta de rette grep i en situasjon som bare kan ventes å bli verre. De står jo overfor konsekvensene av både egne og forgjengernes beslutninger. Det er krevende.