Vi har gjennom årene hatt ute forespørsler til Bodø kommune om å få dem med på å ha gratis lørdagsparkering i sentrum, alternativt gratis de første timene. Svaret har vært det samme hver gang: Det vil ødelegge for handelsstanden! Fauske kommune har gratis lørdagsparkering, med suksess! For 2023 kalkulerer de med at det vil koste dem 350.000 kroner. Men at det er vel verd det, sier de da det skaper aktivitet og inntekter for næringsdrivende i sentrum, og også vil gi økte inntekter for Fauske kommune!

I Bodø ønsker man nå tydeligvis å gjøre noe motsatt. Parkeringsautomater på parkeringsplassene for Keiservarden og for Maskinisten! Mange av våre medlemmer har allerede kommentert dette negativt og i høye toner. Gjelder ikke dette med helseoppbygging og glede i naturen lenger ? I tillegg ønsker Bodø kommune gjerne tips om øvrige områder der det kan settes opp automater?

At Bodø kommune har dårlig økonomi , og at den nå blir ytterligere forværret etter tap i retten, vet i dag alle, men hvorfor , og kommer det ytterligere innsparinger, og hvilke. Vi ber Bodø kommune vurdere fri lørdagsparkering på ny, evt ta en samtale med Fauske kommune først! Kanskje får noen en overraskelse.