Kontrollutvalget i Bodø hadde møte mandag og fikk blant annet lagt fram regnskapet til Bodø kommune.

 I en revisjon av regnskapet kommer det fram at kommunen i løpet av 2015 har gått glipp av 5,8 millioner kroner i momskompensasjon på grunn av foreldede fakturer.

Kompensasjonsordningen skiller seg fra den ordinære merverdiavgiftsordningen ved at det er svært strenge foreldelsesfrister for å fremme krav om kompensasjon overfor Skatteetaten.

Fakturaene er av ulike årsaker attestert og anvist for sent av Bodø kommune, slik at fristen for å få momskompensasjon var gått ut, heter det i revisjonen.

Kontrollutvalget ber kommunen om å skjerpe rutinene rundt fakturabehandling slik at man unngår at det samme skjer i 2016.