Bodø kommune går nå ut og advarer: – Gjør nødvendige forberedelser

Bodø kommune går ut med en advarsel. De frykter flom og jordskredfare.