Gå til sidens hovedinnhold

Bodø kan bli et senter for norsk hydrogen-drevet luftfart

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Airbus Gruppen har nå i full bredde har lansert et flyprogram som innen 2035 skal gi oss hydrogen-drevne fly både på det regionale nettet og lengre distanser. Det betyr et dramatisk linjeskifte spesielt for Avinor og samferdsels-Norge som har holdt på et rent elektrisk fly som fundamental for en klimanøytral norsk luftfart.

Det er rett og slett ugjennomførlig, og Airbus slår fast at batteriteknologien i dag og i lang tid fremover umuliggjør mer klimavennlige fly. Nå må en fullstendig ny norsk luftfarts-strategi utformes, og det nesten omgående. Norsk luftfart med klassiske fossilt drevne fly som i dag går mot et totalt havari innen 2030 om vi ikke straks legger om kursen.

EU-president Ursula von der Leyen varslet i sin årstale til EU-parlamentet 14. september at EU skal redusere klimautslippene med 57 prosent i stedet for de vedtatte 30 prosent, i forhold til 1990-nivået. Vi kan være sikre på at det betyr at fra 2030 innføres nye og sterke krav til mindre utslipp av klimagasser, og da er hydrogen eneste mulige løsning.

For Bodø og Bodø Nye Lufthavn er dette gode nyheter, fordi det internasjonale luftfartsmiljøet som arbeider med hydrogenløsninger ønsker seg å starte med testing av hydrogendrevne fly på en større regional flyplass som dertil er senter for et regionalt rutenett. Bodø er hovedsete for Widerøe – og spiller vi våre kort riktig så vil Bodø lett gå inn i spesielt de europeiske programmer for hydrogendrevne fly. I regionen har vi også en viktig aktør i Glomfjord Hydrogen som lett kan bli produsent av hydrogen som drivstoff for fly. Lokal produksjon av drivstoff blir viktig.

Hydrogen har lenge vært forutsett, og den franske stat alene har bevilget 1,5 milliarder Euro til utvikling av hydrogen for fly, som del av redningspakken på 15 milliarder Euro til fransk luftfart. Tyskland har fulgt opp, og siden begge land er de viktigste aktører inn i Airbus har selskapet fulgt opp med en storstilt praktisk og detaljert plan.

Airbus skal innen 2035 ha lansert et regionalfly drevet av hydrogen og med plass for opp mot 100 passasjerer og en rekkevidde på inntil 1500 km. Dette kan bli den naturlige avløser for Widerøes Dash 8-fly på nettet bl.a. i Nord-Norge. Hydrogenflyet skal drives av propellere med elektrisk kraft fra brennstoffceller.

Det neste fly er et mellomdistansefly med 200 seter og en rekkevidde på 3500 km. Motorene er jetturbiner som drives av flytende hydrogen – og det blir veldig lik B-737 og A320 som brukes på langruter innenlands og på rutene til Europa. Airbus har også en tredje konseptmodell i form av en flygende vinge som vil tillate helt nye løsninger på lagring av drivstoff og plassering av motorene,

Det internasjonale luftfartsfaglige miljø er samstemmig i at kun hydrogen kan gi oss en tilnærmet klimanøytral luftfart, og Airbus-programmet passer som hånd i hanske med EUs sterke krav om reduksjon av utslippene og innen 2050 en klimanøytral luftfart.

Norsk luftfart vil ikke kunne fortsette uten å delta i denne fundamentale endringen, og det gjelder selvsagt ikke bare flyselskapene som SAS, Norwegian og Widerøe som alle må nyorientere seg mot nye programmer. Det er neppe det selskapene mest av alt har tenkt seg i en tid der de må regne med for mange år fremover å slåss for å unngå konkurs.

Likeledes er det med Avinor som har ansvar for 46 norske flyplasser med Oslo lufthavn i spissen. Avinor må nå starte planlegging av hvordan skal infrastrukturen på bakken, inkl. forsyning av drivstoff, legges om fra klassisk drivstoff til hydrogen for fly.

Dette er en dramatisk teknologisk utfordring som må løses for omtrent alle flyplasser med egne tank-anlegg for hydrogen, som skal etterfylles kontinuerlig, parallellt med krav til sikkerheten.

Dette er en oppgave som kun kan løses i samarbeid med norsk hydrogenbasert industri, som må kobles sammen Avinor og flyselskapene i tidenes største forsknings- og innovasjonsprogram for norsk luftfart.

Det er grunn til å tro at de norske hydrogenmiljøene ikke sitter stille og venter, og at det etter hvert vil komme en serie med initiativer som gjør at vi denne gang ikke blir den siste i klassen - men en av de første.

Avinor og den nasjonale hydrogenbransjen må her uten å vente sette i gang med å utforme en totalt ny norsk luftfartsstrategi. Hovedmålet med denne skal være å sikre at norsk luftfart også i fremtiden skal spille sin vitale rolle nasjonal transport og på de like viktige internasjonale ruter spesielt til Europa.

Vi kan vente at EU-systemet ikke bare initierer en totalt ny teknologi, men også tar ansvar i form av finansieringspakker som skal gjøre det mulig for flyplasser og flyselskaper å kunne satse på hydrogen som løsning for resten av dette århundret i alle fall.

Den norske stat har ikke noe valg, men må gjøre det samme. Det motsatte innebærer kort og godt farvel til nasjonal luftfart slik vi kjenner den.

Kommentarer til denne saken