Til alle som lever i/har bodd i Bodø og har hørt jagerflystøyen i gjennom mange år. Den vante og velkjente lyden er som et symfoniorkester i et opptrent Bodø øre, som durer mellom ulende norøstavindkast og forplanter seg over høye, skummende bølger på Saltfjorden.

Kampflybasen Bodø, som har vært stasjonert på den 67 ende breddegrad i Nordland fylke helt siden 1955, ble den 6. januar 2022 nedlagt av Stortinget/med Arbeiderpartiet i spissen, og det vil trolig aldri driftes en jagerflybase ut fra Bodø igjen, når infrastrukturen blir fjernet fra den militære siden av flystasjonen. Frem til i dag, har Bodø kampflybase utført flere oppdrag med en verdensklasseproffesjonalitet som den beste elev, både på å drifte Quick Reaction Alert (QRA) gjennom NATO og være en alliert base nært Russland, for å hevde Norges suverenitetshevdelse, samt være først ut med å pakke raskt og være på plass først i rekken fra Norges kampflybase på utenlandsoppdrag for kongeriket Norge.

Ingen hemmelighet er det at Bodø var raskere enn Ørlandet å etablere seg i utenlandsoperasjoner på sine fremskutte utenlandsbaser. Bedre trente, profesjonelle mennesker i Bodø som klarte å deployere raskt og effektivt når det gjelder. Norge som er svært USA vennlig, har ikke investert så mye innenfor Luftforsvarets gjerde i Bodø, når det gjelder infrastruktur. Det er USA som har sponset det meste av infrastrukturen, mens Norge har brukt både skatte og olje kroner på å drifte basestrukturen gjennom den operative drift.

Den 6. januar i år, ble basen nedlagt, som Arbeiderpartiet var med på å bestemme i 2012. Vi husker tilbake fra Arbeiderpartiets apparat, at «raske» Roger og Bart-Eide som utenriksminister, med Trond Giske som den ledende pådriver, at kampflybasen i Bodø skulle legges ned for enhver pris, selv etter operativ drift/masse erfaring siden 1955. Alt basert på økonomisk løgn og fakta feil. Smilet var stort, da Giske og gjengen fikk det som de ville, at Bodø hovedflystasjon ble vedtatt nedlagt. At Ørlandet har blitt superkostbart i ettertid, er ingen hemmelighet, de har kuttet navlestrengen til Bodø og lurte politikere den gang med at Ørlandet hadde alt av infrastruktur på basen for å kunne drifte disse nye super dyre F-35 flyene som Norge valgte å kjøpe fra USA.

Hvor mye midler som er brukt til nå på å ruste opp Ørlandet, er blitt temmelig hemmelig. Er vel lite trolig om noen vet hva kostnaden er og vil bli. Ser vi inn i glasskulen, ser vi at Ørlandet ikke hadde de nødvendige sheltere og infrastruktur for disse nye F-35 flyene til over 1,73 milliarder pr stk. Regnestykket den gang viste at «Ørlandet var et billigere alternativ enn Bodø», noe som mange her oppe i Bodø var klar over var direkte feil, men ingen hørte på oss.

Ved valg av Bodø som kampflybase, hadde man sluppet å betale for 2 baser, slik som nå. QRA drift og daglige operasjoner / trening kunne da gjennomføres fra en plattform. Nå er dette stykket opp med fordyrende infrastruktur på Ørlandet og på Evenes. 12 nye hangarer på Ørland kostet 1,2 mrd alene og det blir sikkert utvidet med flere. Bodø har allerede moderne sheltere ferdig utbygd på NATO midler (mest fra USA) som huser ny flytype samt tilgang på enorme luftrom med kort transittid for samtrening mot nordisk Cross Border Training (CBT), som etterhvert blir svært viktig, da finnene også går for valget av samme flytype (F-35).

Ilddåpen den 6. januar 2022 for overtakelse av QRA med F-35 på Evenes var som forventet. Planen var at F-16 og F-35 skulle møtes i lufta som en symbolsk avskjed med gammel flytype og overlevering av QRA-oppdraget til F-35 på Evenes. Det skjedde ikke. Snøbygene over Evenes var for tette til at F-35 kunne ta av, selv om at brøytemannskapene jobbet på spreng. Regulariteten med F-35 når det gjelder take off og landing på politisk valgt QRA-base på Evenes, får vi sikkert høre mere om i årene som kommer.

I dag kan vil lese i Avisa Nordland at tidligere jagerpilot i Bodø, operativ direktør i SAS, adm dir i CHF Helikopterservice og konsernsjef i Avinor Dag Falk-Pettersen sammen med Roar Strand, tidligere jagerpilot i Bodø og pilot i SAS går ut og sier at beslutningen om å legge ned en av Europas største kampflybase og å flytte styrker til en hovedbase lokalisert i Sør-Norge, ble tatt i 2012 da verdenssituasjonen var en annen.

Det vil koste USA to milliarder kroner å bygge fire sheltere for jagerfly på Rygges skriver de to. I følge forsvarsminister Bjørn Arild Gram ha dette stor betydning for Norges sikkerhet. Da er jeg ening med Falk-Pettersen og Strand at hvis fire sheltere syd for Oslo har stor betydning for Norges sikkerhet, hvor stor betydning vi det ikke da ha å opprettholde så mye som mulig i Bodø nesten uten kostnad. Med nedleggelse av kampflybasen i Bodø og sterk redusert aktivitet på Andøya er restkapasitet i Nordområdene kraftig redusert. Dette sier to tidligere jagerflygere og bedre kan det vel ikke sies. Det er på tide at politikere våkner og innser at verden har endret seg. Og det er ikke til det bedre.