Hvordan står det til med søppel håndteringen i Bodø havn? I sommer har turistene diskutert resirkulering på moloen.

Moloen i Bodø blir benyttet av turentusiaster og turister året rundt. Men i dag, 10.07 2019, er det kun søppelbokser for restavfall!
Moloen en mulighet å vise norsk framskritt for turister i Grønne kommuner, et miljøvennlig Norge. Når kan vi vente at Bodø havn tar utfordringen?

Båtfolket trenger også en miljøoppmuntring! Informasjon med synlig resirkulering til de som benytter båtplassene. Bodø havn har potensial til å forbedre seg på miljø og avfallshåndtering. En oppfordring fra miljøorganisasjon Framtiden i våre hender, Bodø lokallag.
Lag en miljøvennlig ferdselsplass i Bodø havn!