Bodø havn har over flere år har krevd inn millionbeløp fra Hurtigruten ulovlig, og er av Salten tingrett dømt til å betale over 3 millioner kroner tilbake til Hurtigruten, skriver Hurtigruten ASA i en pressemelding.

Dommen i Bodø-saken kommer i forlengelse av at Hurtigruten vant en lignende sak mot Stranda hamnevesen i Høyesterett i fjor sommer. Høyesteretts dom i Stranda-saken ble avvist av de øvrige 34 hurtigrutehavnene som unik, og derfor ikke relevant for dem.

Dermed valgte Hurtigruten også å føre Bodø-saken for retten.

Les også: Hurtigruten krever 120 millioner fra norske havner

Les også: - Trist å bli saksøkt etter mer enn 100 års godt og nært samarbeid

Les også: Saksøker Bodø havn for 2,5 millioner kroner

Les også: - Kjære hurtigruten, dropp Bodø og gå heller til Røst 

- Hurtigruten har tatt initiativ til en opprydding i en omfattende feiltolking av ny havnelov. Loven, som skulle gi rimeligere havnetjenester, har ført til at brukerne heller får urimelig høye regninger. Dette er en viktig seier for alle havnebrukerne, selv om det i dommen også slås fast at Hurtigruten spesielt er grovt forskjellsbehandlet og overfakturert, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i pressemeldingen.

Vil vurdere anke

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen sier til an.no fredag ettermiddag at han ikke har rukket å sette seg inn i detaljene i dommen.

- Vi vil vurdere saken videre i samråd med vår advokat. Og så vil vi komme med en tilrådning til havnestyret i forkant av deres neste ordinære møte 23. mai, sier Mathisen.

- Er du overrasket over utfallet i dommen?

- Det vil jeg ikke uttale meg om før jeg har studert dommen nøye. Og det vil jeg starte med over helgen, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen til an.no.

Han fikk dommen fredag. Det er en måneds ankefrist.

48 timer kaileie

I dommen fra Salten tingrett pekes det på hvordan Bodø Havn krever 48 timers kaileie hver eneste dag av Hurtigruten, som bare bruker kaien i litt over fire timer. Havnen krever også såkalt «ISPS-gebyr» av Hurtigruten, selv om dette er betaling for en tjeneste selskapet ikke kjøper.

Retten mener Bodø havn har utøvd myndighetsmisbruk og kjenner gebyrileggelsen av dobbelt kaivederlag og ISPS som ugyldig. Ifølge Salten tingrett er prisene og vilkårene i Bodø usaklige, vilkårlige og rammer Hurtigruten på en urimelig måte, heter det i pressemeldingen fra Hurtigruten ASA.

Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester langs Kystruten forpliktet til å anløpe havnene, som dermed er i en monopolsituasjon. Dette har Bodø utnyttet, og krevd 48 timers leie i døgnet av Hurtigruten, mens de har gitt betydelige rabatter til internasjonale cruiserederier og andre havnebrukere.

Medhold

Salten tingrett gir Hurtigruten medhold i de fleste punkt i den omfattende saken, og dømmer Bodø Havn til å betale tilbake 3,18 millioner kroner i ulovlig innkrevde vederlag fra selskapet.

Hurtigruten mener dommen må medføre en løsning på den langvarige striden:

- Vi anløper 34 havner daglig. Vi bidrar til å skape liv og aktivitet langs hele Kystruten, ikke minst i anløpsstedene. Da er det viktig å ha et godt samarbeid med havnene. Vi håper nå at de aktuelle havnene snarest tar initiativ til at prisene justeres til et lovlig, rimelig nivå. Gode forhandlingsløsninger er det beste for oss, havnene og kystsamfunnene, sier Skjeldam i pressemeldingen.

Hurtigruten har opplevd en dramatisk økning i havnekostnadene etter den nye havneloven ble vedtatt. I 2015 ble selskapet fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 45 prosent siden 2009.

Bodø Havn har ifølge dommen samarbeidet med andre havner gjennom Norsk Havneforening, i noen tilfeller «svært nær et brudd» på konkurranselovens regler om ulovlig prissamarbeid, men har valgt å ikke dømme Bodø Havn på dette punkt. Hurtigruten mener Norsk Havneforening aktivt har motarbeidet selskapets muligheter til bringe prisene ned på et lovlig rimelig nivå. Havnenes opptreden har blant annet fått NHO Sjøfart til å klage Norsk Havneforening inn for Konkurransetilsynet.

- Vi mener dette samarbeidet er kritikkverdig, og leser også dette av dommen. Vi mener Konkurransetilsynet nå må gi saken høyere prioritet, sier Skjeldam.

Om dommen:

Salten tingrett har kommet til at Bodø havns prisvilkår overfor Hurtigruten er ulovlige. Havnen påla Hurtigruten å leie en kaiplass i 48 timer i døgnet for anløp som bare varer litt over fire timer.

Retten har også konstatert at Hurtigruten er grovt forskjellsbehandlet og overfakturert sammenlignet med andre brukere av havnen.

Retten slår fast at Bodø Havns innkreving av såkalt «ISPS-gebyr» fra Hurtigruten er ugyldig.

Prisene og prisvilkårene Bodø bruker overfor Hurtigruten er urimelige, vilkårlige og usaklige.

Bodø havn er dømt til å betale tilbake 3,18 millioner kroner. I tillegg vil de måtte operere med vesentlig lavere priser for Hurtigruten i fremtiden.