Det har kriseledelsen i Bodø kommune bestemt.

- Vi kommer fortsatt til å bruke trafikklysmodellen der vi har behov for det. Men det første tiltaket vil være å innføre jevnlig testing. Erfaringer fra andre kommuner viser at dette er et effektivt tiltak for å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Ole Kristian Losvik i Bodø kommune.

Til tross for økende smitte, også blant barn og unge, så mener kriseledelsen at det er forsvarlig å lette litt på de kontaktreduserende tiltakene. Det skyldes at svært få blir syke av viruset nå.

- Barn og unge har svært liten risiko for å bli alvorlig syke. Også vaksinerte voksne har svært lav risiko for sykdom. Nasjonale anbefalinger er nå å håndtere smittetrykket med økt bruk av testing. Det gjør vi også i Bodø kommune, sier Losvik.

Følger situasjonen tett

Regjeringen har fra før opphevet det nasjonale forskriftfestede gule og røde tiltaksnivået. Det er nå opp til kommunene selv å vurdere situasjonen lokalt og sette tiltaksnivå deretter. Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

Kommunen kan selv utfra den lokale situasjonen vurdere om det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå.

- Vi følger situasjonen tett, og har daglig rapportering av smittetilfeller fra skoler og barnehager. Vi har også innført jevnlig testing på en skole. Vi er forberedt på å øke tiltaksnivået der det er behov for dette, og gjør vurderinger kontinuerlig for å sikre at det er trygt å være på skoler og barnehager, sier Ole Kristian Losvik.

Her er en oversikt over hva som gjelder for grønt nivå:

Barnehager:

 Ingen syke skal møte i barnehagen

 God hånd- og hostehygiene er viktig

 Det er tilstrekkelig med normalt renhold

 Unngå håndhilsning og klemming mellom ansatte

 Planlegg for vanlig organisering av avdelinger

 Planlegg for normal barnehagehverdag

Barneskoler og ungdomsskoler:

 Ingen syke skal møte på skolen

 God hånd- og hostehygiene er viktig

 Det er tilstrekkelig med normalt renhold

 Unngå håndhilsning og klemming mellom personer

 Planlegg for vanlig organisering av skoleklasser

 Planlegg for vanlig skolehverdag