Kom til en erkjennelse og banket gjennom vedtak: - Er for oss en gladsak!