Glimt rir på en enorm medgangsbølge for tiden, og har gjort det gjennom de siste tre årene. Vi som bor i Bodø og Nordland har all mulig grunn til å være stolte, på et nivå og i et omfang vi ikke trodde var mulig for kun få år siden. Opplevelser i Roma, Glasgow, Alkmaar sammen med tusen andre ihuga Glimt-supportere har rett og slett vært magisk. Nå står vi på terskelen til kanskje enda større kamper. Det er lov å drømme om CL med både Barcelona og Liverpool på Aspmyra! Tenk det!

Børre Arntzen var innom ringvirkningene dette har for næringslivet i Bodø, i form av turisme, omdømmebygging, serveringsbransje osv. Jeg vil også tilføye at Glimt som det lokomotivet klubben er blitt sportslig, også leder an i industriell innovasjon når det kommer til planene og ambisjonene for ny stadion – Bodø Storstue. Bærekraft gjennomsyrer alt Glimt gjør og tenker, og Bodø Storstue skal bli ikke mindre enn verdens mest bærekraftige bygg/konstruksjon. Det er legitime bekymringer og innvendinger knyttet til både behovet for bygging av en ny stadion, og ikke minst lokaliseringen av denne på verdifull matjord. Det mest bærekraftige bygget er som kjent det som ikke bygges. Det må imidlertid foretas balanserte avveininger når det kommer til kost/nytte, det er sjelden mulig å finne prosjekter som utelukkende har positive sider.

Når det først skal bygges på den mest egnede lokasjonen – alt tatt i betraktning – så er det nok lite kjent hvilken betydning det har at Glimt sammen med prosjektledelsen i Advansia har så ambisiøse mål for bygget. Nordland Betong har fått jobbe sammen med Glimt og Advansia i en konseptutredning som er støttet av Enova for å jobbe frem de mest miljøvennlige betongløsningene som er mulig å realisere. Tre andre konseptutredninger er også gjennomført på andre og like viktige områder. Utredningene er nettopp avsluttet, og planen nå er å gå videre for å pilotere disse løsningene i Bodø Storstue.

For Nordland Betongs del betyr det at vi får muligheten til å forske og teste ut helt banebrytende teknologier knyttet til utslippsfri sement (Geopolymer-teknologi fra Saferock), resirkulert betong (RCA) som tilslag i ny betong, og avgangsmasser fra Keiseren som erstatning for sement. Resultatet vil bli en betydelig reduksjon i klimagassutslippet sammenlignet med en mer tradisjonell (konservativ) byggeprosess.

Vi har allerede investert mange millioner i FOU og infrastruktur knyttet til Bodø Storstue – bl.a. med avgjørende og risikoreduserende prosjektstøtte fra Innovasjon Norge. Dette gir også spin-off effekter med tverrfaglige verdikjeder sammen med bl.a. Østbø og Nordasfalt for å produsere RCA til prosjektet. I sum gir det samarbeidende industri-partnere en glimrende mulighet til å ta en posisjon nasjonalt som ikke hadde vært mulig uten Glimts posisjon og ambisjon.

Heia Glimt!