Nordland Bonde- og Småbrukarlag mener det er svært positivt at Bodø/Glimt har sitt eget bærekraftprosjekt basert på FNs bærekraftmål, og at de tenker bærekraft når de nå vil bygge ny stadion. At ambisjonen er å lage verdens mest bærekraftige arena er imponerende.

At stadion blir delvis nedgravd i bakken for å kunne utnytte jordvarme, og at den skal bygges i massivt tre er svært positivt. Det samme gjelder å prøve å bli sjølforsynt med både strøm og varme, og å redusere forbruket av vann.

Alt dette fremmer god bærekraft. Men når dette forutsetter at man vil bygge ned matjord på Rønvik-jordene, så faller argumentasjonen sammen. Noe av det viktigste å ta vare på for framtida er nettopp matjorda. Da må vi finne andre egnede utbyggingsarealer.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag ser ikke at det er umulig å gjennomføre ei utbygging av ny fotballstadion i Bodø uten å bygge ned matjord. Flytting av flyplassen er under vurdering. Innenfor det arealet som her blir frigjort må det være mulig å finne egnede arealer til fotballstadion, som både unngår nedbygging av matjord og oppnå de bærekraftsmålene klubben har satt seg. Da bygger man også bru mellom interessekonfliktene.

At tiden er over for Aspmyra som stadion fordi det ikke er mulig å tilfredsstille kravene fra UEFA er sikkert riktig. Og det føles sikkert som et nederlag hvis «europa-kampene» må spilles på Lerkendal, men dette kan ikke være grunn nok til igjen å gå til angrep på vår dyrebare matjord på Rønvik-jordene.