Midt i sommertida kjører Bodø Glimt(BG) på med stadig nyeutkast til ny stadion. Den blir bare større og større. Det siste utkastet er rett og slett formidabelt. 27 meter byggehøyde mot nord. Brutto areal på 83.000 m2 over terreng. Fra 2. mai til 14. juni har prosjekter totalt endret karakter. Det kan tyde på at BG har fått administrativ "godkjennelse" i kommunen.

Med den farta BG kjører på med, så må vi naboene regne med å bli overkjørt i prosessen. Dette er ikke en demokratisk prosess. Det må finnes en person i det kommunale hierarki på høyt administrativt nivå, som ser galskapen og setter foten ned.