Stolthet og identitet er viktige slagord på mange områder.

Stolthet over det vi gjør, og stolthet over hvem vi er. Enten vi er individer, bedrifter, eller lokalsamfunn. Identitet i form av identifikasjon med dem vi jobber for eller hvor vi bor.

Ikke minst er dette viktig når det gjelder rekruttering, det å skaffe og beholde de menneskene vi vil skal jobbe for oss eller bo der vi bor.

For eksempel er det åpenbart at jo større stolthet vi føler over å bo et sted, og jo sterkere vi identifiser oss med stedet, jo vanskeligere blir det å forlate det. Og jo lettere blir det å overtale andre til å flytte dit.

Det er enkel psykologi, men det er vanskelig å få til uansett hvor store ressurser man bruker på det som på moderne norsk heter merkevarebygging.

Bodø har for lengst innsett dette, og de siste årene er det brukt store summer på å bygge merkevaren Bodø gjennom blant annet Bodø i Vinden. Med det formål å lokke både flere turister hit, og den kompetente arbeidskraften som skal til for å utvikle byen.

Og det har langt på vei vært vellykket, med økende folketall og etablering av nye spennende arbeidsplasser. Men dette er en jobb som aldri er ferdig, og noen ganger er det godt å få drahjelp.

De siste årene har en av de aller viktigste merkevarebyggerne, identitetsbyggerne og stolthetsskaperne – ikke bare i Bodø, men i hele Nordland – vært fotballklubben Bodø/Glimt.

Ikke bare gjennom sportslig suksess, men gjennom attraktiv, tiltalende spill og gode ambassadører både på og utenfor banen. Det er blitt lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt, og Bodø/Glimt er landets kanskje fremste eksponent for feiende flott angrepsfotball.

Det er derfor ikke så veldig overraskende, men desto mer gledelig at den seneste norske landslagstroppen inneholder hele seks spillere som spiller i, eller har spilt i Bodø/Glimt

Det er selvsagt primært deres fortjeneste, men det viser også at Bodø/Glimt gjør mye rett når det gjelder spillerutvikling. Det kan alle som identifisere seg med klubben og byen med rette føle seg stolte over. Mens de som ikke bor her kan tenke over hva de går glipp av.

Bodøfolk er ikke alltid like gode til å uttrykke denne stoltheten, og i fjorårets suksessesong frarøvet covid dem muligheten. Men torsdag melder anledningen seg som aldri før. Da spiller Bodø/Glimt avgjørende kamp i Europa på Aspmyra.

Det er en av de aller viktigste kampene i Glimts, Bodøs og Nordlands fotballhistorie.

De som har den minste mulighet til det bør derfor sørge for å fylle Aspmyra til randen, og de som ikke får plass kan benke seg foran skjermen og heie på Glimt mens de ser kampen på an.no.