Torsdag kveld avgjør et ekstraordinært årsmøte i Bodø/Glimt hvordan klubben skal stille seg til forslaget om en boikott av VM i Qatar.

Engasjementet i forkant av møtet har vært stort, og en høylytt gruppe supportere har krevd at Glimt går inn for boikott. Det vil være i tråd med tidligere vedtak fra blant annet Tromsø Idrettslag (TIL).

Presset har vært stort på Norges Fotballforbund (NFF), som avgjør saken på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Det fikk forbundet til å sette ned et eget Qatar-utvalg for noen måneder siden.

Der mente 12 av 14 medlemmer at boikott er feil virkemiddel. De to som stemte for boikott var supporternes representanter.

Det er nok i tråd med det svært mange av landets mest engasjerte supportere mener, og de skal virkelig ha ros for sitt store engasjement. Det er viktig for fotballens framtid, men det betyr ikke at en boikott er riktig virkemiddel akkurat nå.

Årsaken er at en boikott bare kan brukes én gang. Deretter mister den helt sin mulighet til å påvirke forholdene for Qatars gjestearbeidere. Trusselen om boikott kan derimot ha sin virkning.

Det er derfor klokt når Qatar-utvalget anbefaler NFF å følge med på hvordan fremmedarbeiderne behandles helt fram til avspark i VM. Det skjer først om halvannet år, og blir ikke arbeidsforholdene bedre innen den tid kan man komme tilbake til saken og vedta en boikott.

En av dem som gikk inn for denne løsningen er utvalgsmedlem Tom Høgli som nettopp representerer TIL. Under den klubbens behandling av saken gikk Høgli inn for boikott.

En av grunnene til at Høgli – under tvil – har snudd er anbefalinger fra internasjonale organisasjoner som Amnesty, som nettopp mener at trusselen om boikott vil har en større effekt enn en gjennomført boikott.

Også styret i Bodø/Glimt er på den linjen når det i sin innstilling til årsmøtet ber det følge vedtaket i Qatar-utvalget; si nei til boikott nå, og avvent utviklingen i Qatar før en endelig beslutning tas.

Det er ikke feigt, men klokt og innstillingen bør vedtas av årsmøtet.

Det betyr ikke at alt er vel i internasjonal fotball. Den har lenge vært på feil kurs, toppet gjennom forslaget om en superliga i vår.

Å gi Qatar VM er en del av denne griske og korrupte kulturen, og et vedtak om et boikott den gang landet fikk VM hadde hatt noe for seg. Nå blir det fort et slag i lufta, mer egnet til å framstille Norge som et ekstra moralsk land enn bedre forholdene for dem som bor i Qatar.

Qatar er uansett bare ett eksempel på fotballens ukultur, og kampen for å renske FIFA og UEFA for uhumskheter må fortsette.

Der spiller fansens engasjement en nøkkelrolle, men det må rettes mot den endelige seieren og ikke bare å vinne enkeltslag.