Det er en utfordring over hele landet å rekruttere fastleger – og det er omtalt som en fastlegekrise.

- Det har i mange år vært en utfordring knyttet til rekruttering av fastleger i små kommuner, og i de senere årene har også de større kommunene opplevd utfordringer knyttet til dette, sier helseleder Stian Wik Rasmussen ved Helsekontoret i Bodø kommune.

I Bodø har fastlegene lange ventelister.

- Det er et kjempeproblem med for dårlig fastlegedekning, sier Rasmussen i ei pressmelding fra kommunen.

Men nå skal den negative trenden snus.

I april ble det lyst ut to nye fastlegestillinger i regi av Bodø kommune – en ved Tverlandet legesenter og en ved Fredensborgklinikken.

De nye fastlegestillingene er en del av pilotprosjektet ALIS-Nord, som ble satt i gang tidligere i år.

- ALIS står for «allmennlege i spesialisering», og dette er stillinger som er bedre tilrettelagt for at nyutdannede leger skal kunne ta den lovpålagte videreutdanningen for spesialisering, mens man er i praksis, sier Rasmussen som også er leder av styringsgruppen for ALIS-Nord.

Ekstra ansvar

Et hovedmål med prosjektet er nettopp å sikre rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen i nordnorske kommuner.

- Bodø kommune er prosjekteier for ALIS-Nord og har dermed tatt et ekstra ansvar for et oppdrag som er iverksatt av nasjonale myndigheter, sier Stian Wik Rasmussen.

Ordfører Ida Pinnerød er svært godt fornøyd med at Bodø kommune tar sats for å snu den negative trenden.

- Fastlegene er avgjørende for et godt fungerende helsesystem. Når fastlegemangelen blir stor, er dette noe som går utover den enkelte. Det er derfor svært viktig med en god rekruttering av fastleger for å sikre en god og stabil fastlegeordning, sier Pinnerød.