Gå til sidens hovedinnhold

Bodø er trolig dårligst i landet på dette punktet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Endelig ser det ut til at det skjer noe i den håpløse og uakseptable saken om manglende busstopp ved hovedinngangen på Nordlandssykehuset. Helt siden den nye inngangen ble tatt i bruk i 2016 har alle berørte med uttalerett, og en lang rekke pasienter, klaget på en altfor dårlig løsning. Klagene er berettiget. Verken Nordland fylkeskommune eller Bodø kommune har vært villig til å høre på klagene. Det har gått ut over pasientene.

Nå er det altså en gledelig utvikling. Plan- og miljøutvalget i Bodø kommune har bedt om en politisk sak om holdeplass for regionbussene. Rådmannen blir bedt om å gå i dialog med Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset, for å fremme en sak som viser hvilke konsekvenser det vil ha for kommunen om det legges et busstopp i Parkveien. For kommunen betyr det trolig tap av parkeringsplasser, som i dag gir inntekter, hevder noen. Hvis det er en konsekvens kommunen legger vekt på – og den egentlige grunnen til at busstopp ikke er kommet på plass for lenge siden – forteller det om en smålig og lite publikumsvennlig holdning. Bodø kommune bør ha bedre argumenter for å sette seg imot et nytt busstopp..

Nordland fylkeskommune har ansvaret for langdistansebussene mens kommunen har ansvaret for bybussene. De bestemmer hvor traseene skal gå, og hvor busstoppene skal være. At to ulike politiske organer bestemmer over rutene, kompliserer selvfølgelig saken. Det bør likevel være fullt mulig å få dette til, i alle fall for regionbussene. Det er nemlig tidligere hevdet at Parkveien er for trang for busstrafikk, og at det er grunnen til at det aldri har blitt noe busstopp ved hovedinngangen. Argumentet er kanskje gyldig for de nye, lange og større leddbussene, som ble tatt i bruk 1. juli. For alle andre busser er det bortforklaringer.

Nordlandssykehuset, som tidligere har uttalt at man er villig til å avgi grunn for å få til et busstopp, bør stå ved dette. Da bør det være mulig å finne en løsning, i alle fall for langdistansebussene. Det ideelle hadde selvfølgelig vært om alle bussrutene har stopp ved inngangen, slik at pasienter som kanskje både er syke og dårlige til bens slipper den veldig lange omveien fra dagens busstopp. På akkurat dette punktet, har Bodø kommune trolig det dårligste tilbudet i landet.

Det er all grunn til å gi ros til ulike bruker- og interesseorganisasjoner som i så mange år har stått på for et bedre tilbud til både pasienter og pårørende. Når nå også plan- og miljøutvalget har våknet, forventer vi at det kommer en løsning. Noe annet er uakseptabelt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.