Nordland er ikke er idrettsfylke og Bodø er ingen idrettsby. Jeg er selv trener og vet at når vinteren kommer har våre fotballgutter et tilbud om en time trening i gymsal gjennom vinteren. Det er ugjendrivelige faktum.

Du må også lete med lys og lykte for å finne idrettsutøvere fra Nordland som har vært annet enn listefyll i nasjonal sammenheng.

Ja, da jeg husker Tom Sandberg og at Bodø Glimt er nummer to i serien nå.

Nå har Bodø fått status som EU sin kulturhovedstad i 2024.

Det blir fantastisk for hele byen, men ikke nødvendigvis for idretten.

Såpass ærlige må vi være. Bodø kommune har sine budsjetter og en god satsing på kultur må vi ha. Noe annet vil være tåpelig når vi først har karret oss gjennom nåløyet.

Samtidig må alle være ærlige om hva dette innebærer for andre sektorer.

Og da er vi tilbake til sannheten om idrett og Nordland og Bodø. Vi er sørgelig stilt.

Vi har også et klima som gjør at vi må gjøre mer innomhus enn i andre deler av landet. Men ikke har vi nok haller og ikke er det penger.

Nordland ligger helt på bunn når det kommer til tildeling av spillemidler nasjonalt.

En viktig årsak til det er folketallet.

Det mangler verken på godkjente prosjekter eller lyst til å bygge. Men idrettsøkonomi er nå en gang slik at du er avhengig av spillemidler.

Skal rammen for tildeling endres, må Nordland få gehør for at vi bor spredt og derfor har et særlig behov for flere prosjekter.

Da må du ta kampen opp mot Oslo og andre storbyer. Der er vi dømt til å tape.

Skal idretten få et løft slik kulturen nå får, er det to spørsmål som må tas opp politisk. I Bodø er eksempelvis Arbeiderpartiet sterk motstander av at idrettslag skal bygge, eie og drive egne anlegg.

Skal vi få mer penger inn må klubben få tomta av kommunen og mulighet til å eie og drive. Det betyr at klubben henter inn lån og sponsorer.

Men det blir ikke mer spillemidler i omløp av at kommunene tildeler tomt. Kommunen må også forskuttere spillemidler på lengre tidshorisont enn det som skjer i dag.

Nok en politisk beslutning. Vi vet også at det vil kreve at kommunene ser at de gjennom driftstilskudd til idrettslagene kan få bygd anlegg uten at det involverer kommunens investeringsbudsjett og gjeldsgrad.

Det blir påpekt at det er sutring når idretten akkurat nå peker på sine behov. Jeg tror ikke noen i idretten sutrer fordi det satses på kultur. Det de påpeker at det er et stort udekket behov og ber politikerne om å svare på om det finnes en løsning.

Er noen modig nok til å gi et svar?