Grunnet planlagt avhending av noe landeiendom i Misvær, har jeg for opprydding valgt å stykke ut to boligtomter som ligger inntil hverandre. Altså seks merkepunkter, hvorav to er felles. Den ene tomten er bebygd. Tidens svulmende byråkrati gjorde at jeg søkte hjelp av svært kompetent person for utfylling av skjemas. Dette var likevel ikke til hinder for en noe merkverdig og forsinkende godkjenning fra kommunens side. Deretter ble det ultimo november d.å. søkt om oppmålingsforretning. Denne ble etter en uke besvart med varsel om kommende fakturering av forskuddsbetaling, stor kr 55.855. Bortsett fra tinglysning inkludert i summen, var det ingen spesifikasjoner over hvorledes beløpet kom frem. Brevet var undertegnet en av kommunens ingeniører.
Dette gir noen momenter til ettertanke:

1. Man forlanger altså forskuttert en tjeneste som ikke kan finne sted før til våren. Dette er forsiktig sagt uforskammet. I en tid hvor forvaltningens faglige og etiske nivå er på gyngende grunn helt opp i både NAV, skattevesenet, Stortinget, Vy, helseledelse og sikkert andre, blir smitteeffekten av maktovergrepene tydeligere. Som eksempelvis å forskuttere innbyggerne under en vilter kommunal investeringskarusell, for kommende avgifter.

2. Samlet sum er uproporsjonalt høyt satt. Jeg kjenner jo ikke underfaktureringen, men på forespørsmål fått opplyst at de enkelte elementer settes likt enten man utvikler en attraktiv tomt i byens sentrum eller i utkanten. Omsetningsverdien for de samme er samtidig svært forskjellig. Dette er klart umoralsk og henleder til den ukritiske, stormende fasen ved innføring av eiendomsskatt og tette bompasseringer. Her måtte politikerne etterhvert moderere sine krav og redusere satsene for ytre deler av distriktene.

3. Det blir meg fortalt at Bodø gjerne vil lansere seg som en ja-kommune. Sett fra ett av distriktene virker det noe omvendt. Vi deltar som tilskuende "back-benchere" med rett til å delta med skatter og avgifter, men i praksis ofte avskåret fra å sette opp hytter og naust (personlig erfaring). Byens sentrale tilbud ligger 140 km herfra t/r. For en pensjonist som meg er det lett å se ut av kommunen, men det er uinteressant. Mye verre er det for den yngre generasjon, som faktisk vil bli/etablere seg, men finner urimelige krav og styring som for eksempel her belyst, til hinder. Det er enkelt å konvertere en levende bygd til hyttegrend. Bodø er på god vei.