Gå til sidens hovedinnhold

Bodø - en næringsfiendtlig by

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må bli konklusjonen etter plan- og miljøutvalgets vedtak i sak PS 20/39 om detaljregulering av Mørkved handelsområde i utvalgets møte 25.11.20. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for ny utredning og at det gjennomføres ny handelsanalyse. Rådmannens forslag til detaljregulering ble avvist fordi det ikke tok hensyn til vedtatte mål og ambisjoner knyttet til kompakt og grønn byutvikling, til ambisjoner for «Ny by», til mål om nullvekst i personbiltrafikk, til reduksjon i klimagassutslipp og til et sterkere jordvern.

Det var representantene for MDG, Rødt og Høyre (!) som, med lederens dobbeltstemme (fra MDG), utgjorde flertallet i saken.

Vedtaket er helt i tråd med politikken til MDG og Rødt. Det som er underlig her er at Ap ikke stemte for utsettelsesforslaget. Partiet er jo med på en politisk plattform for posisjonen i Bodø (Ap, Sp, SV, MDG, Krf) der det sies i punkt 28: «Sentrumshandelen skal skjermes for handelsutvidelser utenfor sentrum.» Følgelig skal det ikke være næringsutvikling utenfor sentrum i valgperioden 2019 til 2023. Her bryter Ap med plattformen for styringssamarbeidet. Men fremstår kanskje som næringsvennlig i overgangsperioden frem til flyplassområdet blir klart til næringsutvikling rundt 2026 (?).

Mer underlig er det at næringspartiet Høyre stemmer med MDG og Rødt mot næringsutvikling i venteperioden. Vi siterer fra partiets program (på nettet) om holdningen til næringsutvikling: «Bodø skal være en JA-kommune som alltid er positiv til nye initiativer.» Hvor ble det av JA-holdningen i denne saken? En berettiget mistanke om at partiets (sentrale) venner i sentrumsforeningen har hatt betydelig innvirkning på stemmegiving kan ikke avvises.

Sentrumsforeningen har i mange år arbeidet hardt mot enhver næringsutvikling utenfor sentrum (trekanten mellom Snippen, Aspåsen og Molorota) og har nu fått posisjonen i bystyret til å annektere denne holdningen, jf. plattformens punkt 28.

Høyre ønsker jo å fremstå som et næringsvennlig opposisjonsparti. Likevel stemmer partiet med de mest næringsfiendtlige partiene i bystyret. Programløftet til velgerne var altså en bløff. Høyre er raskere til å løpe fra løftene og velgerne sine enn Warholm er til å løpe fra konkurrentene sine.

Og sentrumsforeningen får hjelp av sine venner i bystyret til å bevare den ønskede monopolsituasjon: ingen handelsvirksomhet øst for Rensåsen.

Et spørsmål sentrumsforeningen og Høyre bør stille seg: Hva er egentlig byutvikling?

Og så passer det med et spørsmål om fremtiden: Hvordan stiller de politiske partiene og sentrumsforeningen seg til handelsutvidelser på det frigitte flyplassområdet? Det ligger jo utenfor sentrum, eller gamlebyen, som vi vel bør benevne den som, når den «nye byen» reiser seg – uten handelsvirksomhet ? – på Hernesmyrene.

To passende uttalelser om politikk på tampen:

«Ingen ting er så bra i politikken som dårlig hukommelse» sa John Kenneth Galbraith.

«Det verste med politiske vitser er at noen av dem blir valgt.» Ukjent opphav.

Kommentarer til denne saken