Nå vil de gjøre noe med farlige gangveier i Bodø

Flere av gang- og sykkelveiene i Bodø er direkte farlige. Nå vil bystyret ha en opptrappingsplan.