Frp-Allan vil ut av Bodø bystyre. Et tidligere medlem står nå klar til å ta over