Man måtte hatt rakrygga politikere som Angelsen når vedtaket om kulturhuset, biblioteket og det nye rådhuset ble stemt ja til. Disse akk så nødvendige byggene men samtidig litt vel overflotte og altfor dyre for en liten by som Bodø.

Muligens vokser vi og blir dobbel så store innen 50 år +, men byggene vil fortsatt være unødvendig fancye selv med et slikt befolkningstall sett i forhold til å drifte disse med normale skatteinntekter.

Dette skulle ikke koste noe ekstra fordi byggene skulle drifte seg selv. Ikke er jeg noe matematiker men selv jeg vet at det å leie ut sokkelen til meg selv ikke generere særlig til cash. Så isteden blir det max eiendomsskatt langt inn i generasjonene samt dårligere tilbud for barn og eldre.

Ja slå den!