Gå til sidens hovedinnhold

Bodø bør lære av Fauskes positive innstilling til åpenhet og innsikt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Kommunene i Nordland er Norges mest lukkede, og mest lukket av alle nordlandskommuner er Beiarn. Ja, Beiarn er faktisk den kommunen i hele Norge med nest minst åpenhet rundt hva den driver med.

Det er i det hele et forstemmende bilde som tegnes av åpenhetskulturen i «våre» kommuner i det åpenhetsbarometeret som Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport offentliggjorde onsdag.

La oss derfor begynne med unntaket; Fauske kommune. De ligger på topp i Nordland når det gjelder åpenhet og det er ifølge kommunedirektør Ellen Beate Lundberg resultat av en bevisst politikk.

Vi skal være åpen for potensiell kritikk, sier hun til AN. Når vi blir kikket i kortene, skal vi ta det som «gratis veiledning».

Her treffer Lundberg blink. Mange kommuneledelser synes å se på åpenhet som et problem og en plage i en travel hverdag. Innpåslitne journalister og borgere som vil ha innsikt i hva man driver med. Hva er poenget?

Poenget er nettopp Lundbergs; åpenhet er en forutsetning for at kommunen skal bli bedre som tjenesteyter for sine innbyggere. Feil som ikke påpekes og offentliggjøres har en tendens til å sette seg fast i systemet og videreføre en praksis som er skadelig for innbyggerne.

Åpenhet bidrar også til å styrke tilliten til de som styrer, mens for mye lukkethet øker politikerforakten og svekker troen på demokratiet.

Slik sett har andre kommuner i Nordland mye å lære av måten Fauske angriper åpenhetsdebatten på. Ikke minst gjelder dette fylkets største kommune, fylkeshovedstaden Bodø.

Bodø kommune er ikke blant dem som kommer dårligst ut denne gang. Men Bodø ligger godt under snittet for norske kommuner av tilsvarende størrelse; gjennomsnittet er 16,1 poeng, mens Bodø får 10,5.

Her er det åpenbart et forbedringspotensial, og Bodø kan ikke som lille Beiarn forklare den lave scoren med gammeldags og lite oppdaterte saks- og arkivsystemer.

AN har tidligere utfordret påtroppende kommunedirektør til å gripe fatt i problemet: et problem som gjentatte ganger er blitt påpekt – både av interne og eksterne granskninger – uten at mye har skjedd.

Nå kommer det altså nok en bekreftelse på at det står dårlig til med åpenhetskulturen i Bodø kommune.

Det må endres og det må endres raskt om kommunen og dens ledelse skal beholde den tillit den har blant innbyggerne. For åpenhet og tillit henger sammen.

Feil og mangler vil alltid oppstå, men de er lettere å akseptere for innbyggerne dersom de får se at kommunen tar det på alvor og jobber for å utbedre dem.

Det hjelper i hvert fall ikke å holde kjeft og håpe ting går over av seg selv.

Kommentarer til denne saken