Bodø behandlingssenter er opprinnelig kvalitetssikret for fire plasser, i en midlertidig kvalitetssikring fra mars i år.

– Dette for at institusjonen skal kunne gjøre nødvendige forberedelser med hensyn til å få på plass nødvendig personale, opplæring, definere helseressurser inn i turnus, sikre systemer og rutiner for forsvarlig drift osv., skriver Bufetat region nord i et brev til Bodø behandlingssenter.

Behandlingssenteret tilbyr omsorg og hjelp til ungdom mellom 13 og 18 år, som strever med å fungere sammen med andre og som har større psykiske vansker.

Det opprinnelige måltallet for senteret er seks plasser, men kontrollmyndigheten mener at dagens lokaler ikke er egnet til forsvarlig ivaretakelse av seks ungdommer. De mener imidlertid at lokalene er egnet for fem ungdommer, skriver Bufetat region nord.

Manglende helseressurser forventes å være på plass innen kort tid og institusjonen har systemer og rutiner for å sikre forsvarlig ivaretakelse av fem ungdommer, mener Bufetat.

I fjor varslet Fylkesmannen i Nordland inntaksstopp ved det som da het Bodø ungdomssenter etter bekymring for kvaliteten ved senteret. Etter at institusjonsledelsen hadde redegjort for tiltak opphevet fylkesmannen varselet om inntaksstopp.