Gå til sidens hovedinnhold

Bodø Arbeiderparti krever likestilling i idretten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine. Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere. Enkeltmennesket skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, men skal oppleve å stille likt og kunne velge fritt. Derfor må fellesskapet stille opp. Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.

Høyreregjeringen har for alvor satt likestillingen i revers ved å kutte i pappapermen, øke kontantstøtten, heve prisen i barnehagene, foreslått reservasjonsrett, gjort arbeidsmiljøloven dårligere for kvinner (mer midlertidighet med mer), fjernet likestillingsloven som egen lov, foreslått søndagsåpne butikker og tatt bort redegjørelsesplikten. Arbeiderpartiet har gått imot alt dette.

I starten av 2021 har det kommet opp en likestillingsdebatt som vi må ta på største alvor. Dette gjelder i idretten. Her har vi en lang vei å gå for å få fullstendig likestilling. Kvinner får ikke hoppe som mennene og det snakkes bort som et økonomisk problem (som igjen blir en vond sirkel - sponsorer og inntekter kommer ikke av seg selv om ikke kvinnene får delta). Vi ser nå at hopp arrangementene til menn går som «normal» (i henhold til kovid-situasjonen), mens kvinnenes arrangementer avlyses.

Likestillingsdebatten i fotballen er også betent, og her savner vi at NFF kommer på banene og kjemper i samme retning!

At det nå ikke er idrettsforbundene som tar kampen, men sportsutøvere som er lei og sier «nok er nok!» er også beklagelig.

Nå ber vi regjeringen ta likestillingen i idretten på alvor og sette dette på politisk agenda - slik at alle får like muligheter uansett kjønn!

Kommentarer til denne saken