Jubelen sto i taket da Bodø i september 2019 ble utropt til europeisk kulturhovedstad i 2024. Det var basert på en meget solid søknad med mange spennende prosjekter, ikke bare i Bodø, men over hele Nordland.

Temmelig nøyaktig halvannet år senere er det alt annet enn jubel som preger Bodø 2024. Organisasjonen er i stedet preget av konflikt innad, manglende informasjon utad og stadig nye rykter.

Ifølge lekkasjer til NRK er kunstnerisk direktør Mette Kaaby i ferd med å forlate jobben, bare fem måneder etter at hun ble ansatt. Årsaken skal ifølge de samme lekkasjene være «ulik forståelse av hvordan prosjektet skal ledes».

Det høres tilforlatelig ut, og er dette tilfelle er det antakelig best å få ryddet opp jo før jo heller. Det er også forståelig at organisasjonen Bodø 2024 helst vil ta den oppryddingen uten innblanding utenfra.

Når saken lekkes er dette ikke lenger mulig, og det må Bodø 2024 ta inn over seg.

Det florerer allerede med rykter om årsaken til at Kaaby forsvinner. De sprer seg over hele spekteret; noen legger skylden på Kaaby, andre på organisasjonen.

Da er ikke løsningen total taushet fra ledelsen i Bodø 2024. Saken er ikke lenger intern, og det krever en helt annen type kommunikasjon enn til nå.

For hver dag ryktespredningen får spre seg svekkes Bodø 2024, og mulighetene for et vellykket kulturår.

Nå er det ikke alt i forholdet mellom en organisasjon og en av dens ansatte som kan luftes i det offentlige rom. Men total taushet er ikke løsningen, selv om det på mange måter ikke er overraskende.

Dette synes nemlig også å være uttrykk for et dypere problem. Etter jubelen for 18 måneder siden har det vært forbausende taust fra Bodø 2024.

Vi har fått få løypemeldinger, og lite informasjon om hvordan man ser for seg avviklingen av året.

Nå ligger mye av dette i søknaden, men svært få av Bodøs befolkning har lest den. Interessen for kulturhovedstaden blant folk flest synes da også fraværende, og entusiasmen lik null.

Dette er et alvorlig problem, for uten folkelig deltakelse og engasjement er kulturåret 2024 dømt til å bli en fiasko.

Mange bodøværinger var fra starten av skeptiske til hele prosjektet, og det de oppfattet som overdrevet pengebruk for å skape en «fest for fiffen».

Gjennom sitt nesten totale fravær fra offentligheten bidrar Bodø 2024 til å forsterke dette inntrykket.

Det vil kreve mye å snu den stemningen, og man har bare to og et halvt år på seg. Da er det Bodø 2024 trenger minst av alt langvarig indre strid og ytre ryktespredning i den avgjørende oppbyggingsfasen.

Beste måten for å hindre det på, er så mye åpenhet som mulig, så raskt som mulig.