Nyheten om at a-ha kommer nordover for å gjennomføre et innspillingsprosjekt med ny musikk og film fra området rundt Bodø skapte masse begeistring og positive kommentarer – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Og også noen kritiske bemerkninger.

Lederen i AN 22. september kan gi inntrykk av at to kommersielt orienterte tiltak vi har satt i gang i Bodø2024 tegner et helhetlig bilde av kulturhovedstadsprosjektet så langt. Dette vil vi gjerne kommentere.

I løpet av de siste månedene har vi i Bodø2024 satt i gang en stor satsing på Fargespill i hele Nord-Norge, utvikling av en teatertrilogi i samarbeid med Åarjelhsaemien Teatere, litteraturprosjektet My European Story for ungdom i hele Nordland, vi har bidratt til at det er åpnet en helt ny visningsarena for visuell kunst hos NOUA, vi har gjennomført en serie pop-ups med lokal elektronisk musikk på topp nivå med Draug Media, startet språkprosjektet Ságastit2024 med og for samisk ungdom, laget teater om Ny By-prosjektet med Salten Friteater, produsert utstilling i shelter for å nevne noe.

Prosjektene som ble presentert i EU-søknaden er i ferd med å få liv. Det utvikles, jobbes, tenkes, produseres, og i den kommende tiden skal dette omsettes i økt aktivitet på kulturfeltet. I tillegg er det gjort enkelte valg og prioriteringer for å skape aktivitet her og nå. Vi er veldig bevisst at vi gjennom Bodø2024 skal bidra til å løfte den lokale kulturen. Samtidig skal vi bringe inn aktører utenfra, som på ulike måter kan supplere og utvide programmet.

Alle delprosjekter og tiltak så langt har blitt offentliggjort gjennom alle tilgjengelige kanaler. At et par av prosjektene viser seg å skape mer oppmerksomhet er kanskje ikke så overraskende. Her spiller både AN og andre medier en rolle, gjennom sine prioriteringer. Mye blir mer, også når det gjelder oppmerksomhet.

Det er viktig å huske at prosjektet med a-ha har en sterk regional deltagelse. Ikke bare på den tekniske, men også på den musikalske siden. Arktisk filharmoni blir en helt sentral del av prosjektet, når 28 musikere fra landsdelens eget orkester inntar podiet.

I tillegg til satsingen på lokal og regional kultur jobbes det med å nå en rekke andre målsettinger for kulturhovedstadsprosjektet, som for eksempel økt produksjonskapasitet. Samarbeidene med a-ha og TV2/Mastiff bringer med seg produksjonsapparater på svært høyt nivå, og åpner for muligheter vi vanligvis ikke har tilgjengelig.

AN har helt rett i at det påligger Bodø2024 et ansvar for at denne typen satsing får effekt. Derfor har det vært viktig for oss å bl a sørge for at begge de nevnte samarbeidene skal ha plass til ungdom som får samlet erfaring, at det benyttes lokale tjenester og at det er produksjoner som er tydelig plassert i våre omgivelser.

AN er innom et viktig poeng, når de påpeker at de store kommersielle aktørene ikke nødvendigvis må velge Bodø. De må få noe igjen. Det får de, i form av omgivelser, arenaer, dedikerte og profesjonelle samarbeidspartnere og mye mer. Men så koster det allikevel mer å produsere utenfor de store byene. Derfor trenger vi å bruke muligheten til å utvikle infrastruktur og kapasitet.

Både produksjonen til a-ha og Hver gang vi møtes skaper økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet som er langt større enn det som legges inn fra Bodø2024, kommunen og fylkeskommunen. Vi mener det er riktig av Bodø2024 å bidra til å skape økt aktivitet nå når mange aktører i hele næringskjeden på kulturfeltet trenger det som mest.

Tilbake til utgangspunktet for denne teksten. Vi vekker reaksjoner.

Hvert enkelt tiltak kulturhovedstadsprosjektet prioriterer vil skape reaksjoner. Sånn skal det være. Sånn MÅ det være, dersom vi totalt sett skal nå alle. Helheten av prosjektet skal nå målsettingene. Ikke hvert enkelt delprosjekt. I noen tilfeller vil målet være å nå mange, og å nå langt. I andre tilfeller vil det være riktig å satse smalere.

Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig i denne fasen av prosjektet slik at fler ser mot nord. Vi vil ha folk nordover, så de får oppleve et kulturliv som ikke er lokalt eller internasjonalt, men begge deler. Samtidig.