Arbeidet mot Bodø 2024 er i gang. En markering som ikke bare handler om 2024, men også veien frem mot, og ikke minst mulighetene etter. Forventninger til ringvirkning er skyhøye, både til at dette skal komme hele Nordland til gode og at nye prosjekter sprenger grenser i kvalitet og uoppdagede konstellasjoner mellom aktører. Veien krever indremedisinsk arbeid med langsiktig planlegging og satsing. Musikk i Nordland er nå i en fase hvor vi inviterer inn og prioriterer samarbeid som kan utvide nettverket for aktører i hele fylket.

Som institusjon er det lett å gå seg fast i en samarbeids- og formidlingsform som har fungert tidligere. Utfordringen er å bevare og bygge ut på samme tid, å tørre å gi slipp på noe av det trygge for å gi rom for det ukjente. På sitt beste får vi ikke bare etablert nye møter mellom sjanger og aktører, men får med oss nye publikumsgrupper som en viktig referanse inn i fremtidens programmeringsarbeid.

Det er som regel lite fruktbart å være god helt alene. I kulturlivet er det umulig. Tilstedeværelsen, samspillet og koordineringen mellom utøvere, arrangør og publikum er avgjørende for om forestillingen i det hele tatt kan gjennomføres. Alternativet er som separate hjemmefester der vi klapper for oss selv og er strålende fornøyd med egen innsats. Vel å merke uten tilskuere, som jo er de vi eksisterer for.

Denne tankegangen ønsker vi også å bruke i valg av vårt program for markeringsåret. Det skal være relevant, og da ikke bare for oss selv. En suksess måles ikke alltid i antall hoder på konserten, men vi ønsker at opplevelsen skal være betydningsfull også for publikum.

Det kan være relevant å ivareta og fremme en klassisk kulturarv. Det kan være relevant å gi rom for nye stemmer. Det kan være relevant med nytenkning og eksperimentering. Det kan være relevant å bevare og gi det kjente en plass. Du kan like eller mislike, være i ekstase eller bli provosert. Det må være lov til å ha en mening. Vi sikter ikke etter nøytralitet i kunsten.

2020 har gitt rom for å tenke fremtid. Med et turnéliv på vent, har vi i likhet med andre vært på hjemmestasjonen vår i Narvik. Gode og kreative ideer foregår sjelden under skrikende institusjonslamper. De får vi ofte ute i møte med mennesker, på våre reiser rundt i Nordland og i prat med vårt publikum etter konserten. Dette året har tvunget oss mer inn på en digital plattform, men det har også ført til at alternative prosjekter er satt i gang.

Komponister og arrangører er invitert inn til komponering av ny musikk i prosjektet BLUSS. Det spesialskrevne verket Nordland Nostalgia av Christian Lindberg til MiNensemblet ligger på vent. Markeringen om fire år er med oss i eksperimenteringen, uten at vi med sikkerhet kan si nå hvordan sluttproduktet vil se ut.

Nordland er et utfordrende fylke å turnere i med sine 800 km vei fra nord til sør. Her kreves det kunnskap og ressurser for å utnytte mulighetene. Sammen med våre fylkeskommunale kolleger i Scene 8 og landsdelsmusikerne i Nord-Norge, besøker vi alle kommunene i løpet av året.

Musikk i Nordlands styrke i markeringsåret er at vi har muligheten til å distribuere opplevelser i dette omfanget. For det er nettopp slik vi ser Bodø 2024, – et Nordland 2024 som gir kulturbrukerne opplevelser, eierskap og stolthet uavhengig av bosted. Markeringen åpner opp for å bygge lokale kulturmiljø, ikke bare for å vise frem det beste fra nord dette året, men også for at vi skal ha det beste i nord i fremtiden.

Vår viktigste arbeidsform er co-produksjon. Noen ganger med fokus på å bygge opp aktører. Andre ganger slår vi sammen ressurser slik at vi kan produsere i en større skala enn vi kunne klart hver for oss. Samtidig setter vi pris på å kunne tilby høy kvalitet i våre klassiske egenproduksjoner. Det gir mulighet for å nå ut med program som mange ellers bare kan oppleve gjennom skjermen. Vi har et produksjonsapparat som håndterer mer enn 60 freelancere i året. Vi tenker kortreist og sysselsetting, men også det å hente inn den spesielle aktøren som kan løfte og inspirere innad og utad.

I arbeidet fremover sitter vi ikke med fasiten alene. Bodø 2024 vil forhåpentligvis gi positiv effekt for kulturnettverket i hele Nordland. Kanskje bygger markeringen et trådløst nettverk der veien til kontakt automatisk blir litt enklere og kortere. Musikk i Nordland ønsker i hvert fall å bidra, både til forberedelser og gjennomføring av festen!